ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-

Περιγραφή Κεφαλαίου 1

Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 1 Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 1

Αφορά τις περιπτώσεις (α), (β) και (μ): Τέσσερεις (4) ερωτήσεις

 

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανα ενότητα αναλυτικά:

α). Η νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους.

Θέμα α.01. Η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω στην καλλιέργειά μου: 
Α. Γράφει τον αριθμό έγκρισης και ως παραδείγματα, μερικές από τις καλλιέργειες όπου επιτρέπεται η χρήση του. 
Β. Αναγράφει αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καλλιέργειά μου.
Γ. Αναγράφει  μόνο τον αριθμό έγκρισης. Δεν γράφει τίποτε για την δράση του και τις καλλιέργειες, αφού αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι γεωπόνοι της κάθε περιοχής.
Δ. Δεν αναγράφει αριθμό έγκρισης αλλά έχει δοκιμαστεί (ή έχουν γίνει πειράματα) στην περιοχή μου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.02. Ένα μυκητοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην Ελλάδα, εάν: 
Α. Έχει εγκριθεί η δραστική του ουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Β. Τα μέγιστα ανεκτά υπολείμματά του (MRL) είναι ιδιαίτερα υψηλά, πχ. 10 ppm.
Γ. Έχει χορηγηθεί -και συνεχίζει να ισχύει- άδεια διάθεσης στην ελληνική αγορά για το εν λόγω σκεύασμα.
Δ. Η υπολειμματική του διάρκεια είναι μικρότερη από 15 ημέρες.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα α.03. Για να αντιμετωπίσω ένα έντομο:
Α. Χρησιμοποιώ όποιο εντομοκτόνο γράφει στην ετικέτα ότι καταπολεμά το έντομο αυτό.
Β. Χρησιμοποιώ γνωστά εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται χρόνια στην περιοχή (π.χ. χλωρπυριφος) κι αν χρειαστεί μπορεί να επιλέξω άλλο.
Γ. Ακολουθώ το πρόγραμμα ψεκασμών άλλων παραγωγών που έχουν με επιτυχία αντιμετωπίσει το έντομο αυτό. 
Δ. Δίνω προτεραιότητα σε μέτρα ‘βιολογικού ελέγχου’ και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου, χρησιμοποιώ το σκεύασμα το οποίο στην ετικέτα του αναγράφει και το έντομο και την καλλιέργεια στην οποία θέλω να το χρησιμοποιήσω και ακολουθώ τις οδηγίες χρήσεως.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα α.04. Οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα ενός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Είναι προτάσεις της εταιρείας που το διακινεί για να μην έχει ευθύνες. 
Β. Είναι υποχρεωτικές δεν επιτρέπεται η χρήση διαφορετικά από ότι γράφεται στις οδηγίες.
Γ. Είναι ενδεικτικές και αφορούν μερικές από τις καλλιέργειες όπου έχει αποτέλεσμα.
Δ. Είναι υποχρεωτικές μόνο όταν τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.05. Ένα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίζει γιατί…
Α. Μπορεί να το γράψει ο πωλητής στο τιμολόγιο.
Β. Γράφει στην ετικέτα του τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πωλείται από εγκεκριμένα σημεία πώλησης
Γ. Έχει καλύτερη συσκευασία από το μη νόμιμο.
Δ. Στην ετικέτα του γράφει τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.06 Πριν αγοράσω ένα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωθώ ότι είναι νόμιμο, διαβάζω στην ετικέτα:
Α. Τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
Β. Την εμπορική ονομασία του ή τη δραστική του ουσία.
Γ. Τον αριθμό έγκρισης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δ. Τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα α.07. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ένα γεωργικό φάρμακο που δεν έχει έγκριση στην καλλιέργεια μας αλλά κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελληνική αγορά;
Α. Μόνο αν έχει έγκριση για παρόμοια καλλιέργεια. 
Β. Μόνο εάν καταπολεμάει το ίδιο έντομο ή ασθένεια ή ζιζάνιο σε άλλη καλλιέργεια και έχει έγκριση για αυτό.
Γ. Μόνο αν μου πει ο γεωπόνος ότι είναι αποτελεσματικό. 
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα α.08. Από πού μπορώ να αγοράσω γεωργικά φάρμακα;
Α. Μόνο από κατάστημα που έχει αναγγείλει την άσκηση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές. 
Β. Μόνο από κατάστημα που έχει αναγγείλει την άσκηση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων στον τοπικό τύπο.
Γ. Από άλλους παραγωγούς. 
Δ. Από οποιοδήποτε κατάστημα και το ίντερνετ.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα α.09. Από ποιον παίρνουμε πληροφορίες για το αν χρειάζεται και ποιο γεωργικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε;
Α. Από το ιντερνετ. 
Β. Από γεωπόνο.
Γ. Από οποιοδήποτε υπάλληλο ενός καταστήματος γεωργικών εφοδίων. 
Δ. Από τον παραγωγό που έχει καλύτερη παραγωγή στην περιοχή.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα α.010. Τι κάνουμε αν πιστεύουμε ότι ένα έντομο ή μια ασθένεια ή ένα ζιζάνιο δεν καταπολεμάται με τα εγκεκριμένα σκευάσματα;
Α. Χρησιμοποιώ διπλάσια ή τριπλάσια δόση ενός γνωστού γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Συμβουλεύομαι τους γεωπόνους.
Γ. Αναζητώ άλλα γεωργικά φάρμακα και πειραματίζομαι που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες.
Δ. Ψεκάζω ποιο συχνά από το χρονικό διάστημα που αναγράφει η ετικέτα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα α.011. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
Α. Τα γεωργικά φάρμακα είναι καρκινογόνα. 
Β. Τα γεωργικά φάρμακα που έχουν έγκριση είναι ακίνδυνα με όποιο τρόπο και να τα χειριστώ.
Γ. Η χρήση εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του χρήστη, καταναλωτή και το περιβάλλον. 
Δ. Τα εντομοκτόνα είναι  τα μόνα επικίνδυνα γεωργικά φάρμακα για τον άνθρωπο.
Σωστό είναι το: Γ.

 

β) Κίνδυνοι από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και μέθοδοι αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.

Θέμα β.01. Παραγωγός επισκέπτεται τη Βουλγαρία και προμηθεύεται εντομοκτόνα για τις καλλιέργειές του τα οποία φέρνει στη χώρα μας. Τι ισχύει;
Α. Κανένα πρόβλημα. Είναι ελεύθερο το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών. 
Β. Εφόσον υπάρχει αντίστοιχο προϊόν εγκεκριμένο στην Ελλάδα είναι νόμιμο.
Γ. Το προϊόν είναι παράνομο. Ο παραγωγός τιμωρείται με πρόστιμο, φυλάκιση και απώλεια επιδοτήσεων. 
Δ. Δεν είναι νόμιμο αλλά αφού είναι για δική του χρήση και όχι εμπορία δεν τιμωρείται από τον νόμο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα β.02. Το παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν αναγνωρίζεται από:
Α. Τη μη αναγραφή του αριθμού έγκρισης ως γεωργικό φάρμακο.
Β. Τη φθηνή τιμή του και την πληρωμή του σε μετρητά.
Γ. Την πώλησή του από παράνομα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων.
Δ. Την πρόχειρη συσκευασία.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.03. Ένα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωσση ετικέτα:
Α. Πρέπει πάντα να συνοδεύεται με φυλλάδιο με μετάφραση της ετικέτας του στα Ελληνικά.
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη χώρα με την ίδια ονομασία.
Γ. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Δ. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα β.04. Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιούνται σε συσκευασίες χωρίς ετικέτα και οδηγίες χρήσης:
Α. Δεν έχουν ελεγχθεί και μπορεί να προκαλέσουν  ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
Β. Περιέχουν πάντα τοξικές ουσίες.
Γ. Δεν έχουν πάρει ακόμη έγκριση κυκλοφορίας και διατίθενται δοκιμαστικά για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Δ. Είναι πιο αποτελεσματικά και πιο φθηνά από τα εγκεκριμένα.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.05. Η χρήση γεωργικού φαρμάκου από γειτονικές χώρες επιτρέπεται όταν:
Α. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Γ. Ποτέ.
Δ. Δεν μπορούμε να το βρούμε στα καταστήματα της Ελλάδας.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα β.06. Ένα γνωστό γεωργικό φάρμακο γνωστής εταιρείας με ξενόγλωσση ετικέτα:
Α. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο. 
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Γ. Πρέπει πάντα να συνοδεύεται με φυλλάδιο με μετάφραση της ετικέτας του στα Ελληνικά.
Δ. Είναι παράνομο εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη χώρα με την ίδια ονομασία.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.07. Ποιος έχει την ευθύνη αν εντοπισθεί η χρήση παράνομου γεωργικού φαρμάκου;
Α. Η εταιρία ή το πρόσωπο που το πούλησε στο κατάστημα.
Β. Το κατάστημα ή αυτός που το πούλησε στον παραγωγό.
Γ. Ο παραγωγός.
Δ. Όλοι οι αναφερόμενοι στις άλλες επιλογές.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα β.08. Προϊόντα που προορίζονται για την «ενίσχυση της άμυνας των φυτών» και αναφέρουν ενδείξεις καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών των φυτών; 
Α. Είναι οικολογικά γεωργικά φάρμακα.
Β. Έχουν αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των φυτών.
Γ. Προτιμούνται αντί για τα γεωργικά φάρμακα. 
Δ. Είναι παράνομα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα β.09. Ένα γεωργικό φάρμακο με κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης 120 ημερών:
Α. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον μέσα στη χρονική περίοδο που γράφει η ετικέτα του. 
Β. Μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα σε όλη τη χώρα.
Γ. Μπορεί να διατηρηθεί στην αποθήκη του παραγωγού για 2 έτη αν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα. 
Δ. Μπορεί να διατηρηθεί για 2 έτη μόνον σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.010. Ένα λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωργικό φάρμακο για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των φυτών:
Α. Αν το συστήνει ο παρασκευαστής του. 
Β. Αν το συστήνει το κατάστημα πώλησης.
Γ. Αν υπάρχουν δοκιμές για το σκοπό αυτό. 
Δ. Όχι.
Σωστό είναι το: Δ.

 

μ). Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Θέμα μ.01. Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων:
Α. Απαιτείται όταν η καλλιέργεια επιδοτείται. 
Β. Απαιτείται όταν έχει προηγούμενα διαπιστωθεί παράβαση.
Γ. Απαιτείται όταν τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή. 
Δ. Απαιτείται πάντα.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα μ.02. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Γίνεται σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Β. Γίνεται από τον παραγωγό που χρησιμοποιεί τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Γίνεται από το κατάστημα που διαθέτει τα γεωργικά φάρμακα ή από τον σύμβουλο.
Δ. Γίνεται από το Συνεταιρισμό που ανήκει ο παραγωγός που προμηθεύτηκε τα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα μ.03. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, της καλλιέργειας, της περιοχής, του χρόνου χρήσης και της δοσολογίας που χρησιμοποιήθηκε. 
Β. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, , και του χρόνου χρήσης.
Γ. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου. 
Δ. Αφορά την καταγραφή της καλλιέργειας όπου χρησιμοποιήθηκε.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα μ.04. Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Για τουλάχιστον ένα έτος. 
Β. Για τουλάχιστον πέντε έτη.
Γ. Για τουλάχιστον τρία έτη. 
Δ. Για τουλάχιστον δέκα έτη.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα μ.05. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Πρέπει να γίνεται πολύ πριν την εφαρμογή.
Β. Πρέπει να γίνεται λίγο πριν την εφαρμογή.
Γ. Πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή για να καταγράφεται η πραγματικότητα. 
Δ. Πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας.
Σωστό είναι το: Γ.