ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-

Ερωτήσεις

Κεφάλαιο Ι [Αφορά τις περιπτώσεις (α), (β) και (μ): Τέσσερεις (4) ερωτήσεις]

 

Κεφάλαιο ΙI [Αφορά τις περιπτώσεις (γ), (στ), (ζ) και (λ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις]

 

Κεφάλαιο ΙII [Αφορά τις περιπτώσεις (δ), (ε) και (κ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις]

 

Κεφάλαιο ΙV [Αφορά τις περιπτώσεις η) και θ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις]

Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανα ενότητα αναλυτικά:


α). Η νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους.

Θέμα α.01. Η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω στην καλλιέργειά μου: 
Α. Γράφει τον αριθμό έγκρισης και ως παραδείγματα, μερικές από τις καλλιέργειες όπου επιτρέπεται η χρήση του. 
Β. Αναγράφει αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καλλιέργειά μου.
Γ. Αναγράφει  μόνο τον αριθμό έγκρισης. Δεν γράφει τίποτε για την δράση του και τις καλλιέργειες, αφού αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι γεωπόνοι της κάθε περιοχής.
Δ. Δεν αναγράφει αριθμό έγκρισης αλλά έχει δοκιμαστεί (ή έχουν γίνει πειράματα) στην περιοχή μου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.02. Ένα μυκητοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην Ελλάδα, εάν: 
Α. Έχει εγκριθεί η δραστική του ουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Β. Τα μέγιστα ανεκτά υπολείμματά του (MRL) είναι ιδιαίτερα υψηλά, πχ. 10 ppm.
Γ. Έχει χορηγηθεί -και συνεχίζει να ισχύει- άδεια διάθεσης στην ελληνική αγορά για το εν λόγω σκεύασμα.
Δ. Η υπολειμματική του διάρκεια είναι μικρότερη από 15 ημέρες.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα α.03. Για να αντιμετωπίσω ένα έντομο:
Α. Χρησιμοποιώ όποιο εντομοκτόνο γράφει στην ετικέτα ότι καταπολεμά το έντομο αυτό.
Β. Χρησιμοποιώ γνωστά εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται χρόνια στην περιοχή (π.χ. χλωρπυριφος) κι αν χρειαστεί μπορεί να επιλέξω άλλο.
Γ. Ακολουθώ το πρόγραμμα ψεκασμών άλλων παραγωγών που έχουν με επιτυχία αντιμετωπίσει το έντομο αυτό. 
Δ. Δίνω προτεραιότητα σε μέτρα ‘βιολογικού ελέγχου’ και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου, χρησιμοποιώ το σκεύασμα το οποίο στην ετικέτα του αναγράφει και το έντομο και την καλλιέργεια στην οποία θέλω να το χρησιμοποιήσω και ακολουθώ τις οδηγίες χρήσεως.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα α.04. Οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα ενός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Είναι προτάσεις της εταιρείας που το διακινεί για να μην έχει ευθύνες. 
Β. Είναι υποχρεωτικές δεν επιτρέπεται η χρήση διαφορετικά από ότι γράφεται στις οδηγίες.
Γ. Είναι ενδεικτικές και αφορούν μερικές από τις καλλιέργειες όπου έχει αποτέλεσμα.
Δ. Είναι υποχρεωτικές μόνο όταν τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.05. Ένα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίζει γιατί…
Α. Μπορεί να το γράψει ο πωλητής στο τιμολόγιο.
Β. Γράφει στην ετικέτα του τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πωλείται από εγκεκριμένα σημεία πώλησης
Γ. Έχει καλύτερη συσκευασία από το μη νόμιμο.
Δ. Στην ετικέτα του γράφει τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα α.06 Πριν αγοράσω ένα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωθώ ότι είναι νόμιμο, διαβάζω στην ετικέτα:
Α. Τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
Β. Την εμπορική ονομασία του ή τη δραστική του ουσία.
Γ. Τον αριθμό έγκρισης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δ. Τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα α.07. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ένα γεωργικό φάρμακο που δεν έχει έγκριση στην καλλιέργεια μας αλλά κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελληνική αγορά;
Α. Μόνο αν έχει έγκριση για παρόμοια καλλιέργεια. 
Β. Μόνο εάν καταπολεμάει το ίδιο έντομο ή ασθένεια ή ζιζάνιο σε άλλη καλλιέργεια και έχει έγκριση για αυτό.
Γ. Μόνο αν μου πει ο γεωπόνος ότι είναι αποτελεσματικό. 
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα α.08. Από πού μπορώ να αγοράσω γεωργικά φάρμακα;
Α. Μόνο από κατάστημα που έχει αναγγείλει την άσκηση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές. 
Β. Μόνο από κατάστημα που έχει αναγγείλει την άσκηση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων στον τοπικό τύπο.
Γ. Από άλλους παραγωγούς. 
Δ. Από οποιοδήποτε κατάστημα και το ίντερνετ.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα α.09. Από ποιον παίρνουμε πληροφορίες για το αν χρειάζεται και ποιο γεωργικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε;
Α. Από το ιντερνετ. 
Β. Από γεωπόνο.
Γ. Από οποιοδήποτε υπάλληλο ενός καταστήματος γεωργικών εφοδίων. 
Δ. Από τον παραγωγό που έχει καλύτερη παραγωγή στην περιοχή.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα α.010. Τι κάνουμε αν πιστεύουμε ότι ένα έντομο ή μια ασθένεια ή ένα ζιζάνιο δεν καταπολεμάται με τα εγκεκριμένα σκευάσματα;
Α. Χρησιμοποιώ διπλάσια ή τριπλάσια δόση ενός γνωστού γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Συμβουλεύομαι τους γεωπόνους.
Γ. Αναζητώ άλλα γεωργικά φάρμακα και πειραματίζομαι που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες.
Δ. Ψεκάζω ποιο συχνά από το χρονικό διάστημα που αναγράφει η ετικέτα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα α.011. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
Α. Τα γεωργικά φάρμακα είναι καρκινογόνα. 
Β. Τα γεωργικά φάρμακα που έχουν έγκριση είναι ακίνδυνα με όποιο τρόπο και να τα χειριστώ.
Γ. Η χρήση εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του χρήστη, καταναλωτή και το περιβάλλον. 
Δ. Τα εντομοκτόνα είναι  τα μόνα επικίνδυνα γεωργικά φάρμακα για τον άνθρωπο.
Σωστό είναι το: Γ.

 

β) Κίνδυνοι από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και μέθοδοι αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.

Θέμα β.01. Παραγωγός επισκέπτεται τη Βουλγαρία και προμηθεύεται εντομοκτόνα για τις καλλιέργειές του τα οποία φέρνει στη χώρα μας. Τι ισχύει;
Α. Κανένα πρόβλημα. Είναι ελεύθερο το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών. 
Β. Εφόσον υπάρχει αντίστοιχο προϊόν εγκεκριμένο στην Ελλάδα είναι νόμιμο.
Γ. Το προϊόν είναι παράνομο. Ο παραγωγός τιμωρείται με πρόστιμο, φυλάκιση και απώλεια επιδοτήσεων. 
Δ. Δεν είναι νόμιμο αλλά αφού είναι για δική του χρήση και όχι εμπορία δεν τιμωρείται από τον νόμο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα β.02. Το παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν αναγνωρίζεται από:
Α. Τη μη αναγραφή του αριθμού έγκρισης ως γεωργικό φάρμακο.
Β. Τη φθηνή τιμή του και την πληρωμή του σε μετρητά.
Γ. Την πώλησή του από παράνομα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων.
Δ. Την πρόχειρη συσκευασία.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.03. Ένα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωσση ετικέτα:
Α. Πρέπει πάντα να συνοδεύεται με φυλλάδιο με μετάφραση της ετικέτας του στα Ελληνικά.
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη χώρα με την ίδια ονομασία.
Γ. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Δ. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα β.04. Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιούνται σε συσκευασίες χωρίς ετικέτα και οδηγίες χρήσης:
Α. Δεν έχουν ελεγχθεί και μπορεί να προκαλέσουν  ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
Β. Περιέχουν πάντα τοξικές ουσίες.
Γ. Δεν έχουν πάρει ακόμη έγκριση κυκλοφορίας και διατίθενται δοκιμαστικά για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Δ. Είναι πιο αποτελεσματικά και πιο φθηνά από τα εγκεκριμένα.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.05. Η χρήση γεωργικού φαρμάκου από γειτονικές χώρες επιτρέπεται όταν:
Α. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Γ. Ποτέ.
Δ. Δεν μπορούμε να το βρούμε στα καταστήματα της Ελλάδας.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα β.06. Ένα γνωστό γεωργικό φάρμακο γνωστής εταιρείας με ξενόγλωσση ετικέτα:
Α. Είναι σε κάθε περίπτωση παράνομο.
Β. Είναι παράνομο εφόσον δεν πουλιέται από καταστήματα γεωργικών φαρμάκων με γεωπόνο.
Γ. Πρέπει πάντα να συνοδεύεται με φυλλάδιο με μετάφραση της ετικέτας του στα Ελληνικά.
Δ. Είναι παράνομο εφόσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο στη χώρα με την ίδια ονομασία.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.07. Ποιος έχει την ευθύνη αν εντοπισθεί η χρήση παράνομου γεωργικού φαρμάκου;
Α. Η εταιρία ή το πρόσωπο που το πούλησε στο κατάστημα.
Β. Το κατάστημα ή αυτός που το πούλησε στον παραγωγό.
Γ. Ο παραγωγός.
Δ. Όλοι οι αναφερόμενοι στις άλλες επιλογές.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα β.08. Προϊόντα που προορίζονται για την «ενίσχυση της άμυνας των φυτών» και αναφέρουν ενδείξεις καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών των φυτών; 
Α. Είναι οικολογικά γεωργικά φάρμακα.
Β. Έχουν αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των φυτών.
Γ. Προτιμούνται αντί για τα γεωργικά φάρμακα. 
Δ. Είναι παράνομα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα β.09. Ένα γεωργικό φάρμακο με κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης 120 ημερών:
Α. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον μέσα στη χρονική περίοδο που γράφει η ετικέτα του. 
Β. Μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα σε όλη τη χώρα.
Γ. Μπορεί να διατηρηθεί στην αποθήκη του παραγωγού για 2 έτη αν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα. 
Δ. Μπορεί να διατηρηθεί για 2 έτη μόνον σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα β.010. Ένα λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεωργικό φάρμακο για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των φυτών:
Α. Αν το συστήνει ο παρασκευαστής του.
Β. Αν το συστήνει το κατάστημα πώλησης.
Γ. Αν υπάρχουν δοκιμές για το σκοπό αυτό.
Δ. Όχι.
Σωστό είναι το: Δ.


μ). Τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Θέμα μ.01. Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων:
Α. Απαιτείται όταν η καλλιέργεια επιδοτείται. 
Β. Απαιτείται όταν έχει προηγούμενα διαπιστωθεί παράβαση.
Γ. Απαιτείται όταν τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή. 
Δ. Απαιτείται πάντα.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα μ.02. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Γίνεται σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Β. Γίνεται από τον παραγωγό που χρησιμοποιεί τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Γίνεται από το κατάστημα που διαθέτει τα γεωργικά φάρμακα ή από τον σύμβουλο.
Δ. Γίνεται από το Συνεταιρισμό που ανήκει ο παραγωγός που προμηθεύτηκε τα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα μ.03. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, της καλλιέργειας, της περιοχής, του χρόνου χρήσης και της δοσολογίας που χρησιμοποιήθηκε. 
Β. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, , και του χρόνου χρήσης.
Γ. Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου. 
Δ. Αφορά την καταγραφή της καλλιέργειας όπου χρησιμοποιήθηκε.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα μ.04. Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Για τουλάχιστον ένα έτος. 
Β. Για τουλάχιστον πέντε έτη.
Γ. Για τουλάχιστον τρία έτη. 
Δ. Για τουλάχιστον δέκα έτη.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα μ.05. Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων:
Α. Πρέπει να γίνεται πολύ πριν την εφαρμογή.
Β. Πρέπει να γίνεται λίγο πριν την εφαρμογή.
Γ. Πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή για να καταγράφεται η πραγματικότητα. 
Δ. Πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας.
Σωστό είναι το: Γ.

 

γ). Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών, ειδικότερα δε:
αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται ή τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τους τρόπους με τον οποίον παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς
ββ) τα συμπτώματα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και την παροχή πρώτων βοηθειών·
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιμα έντομα, την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και για το περιβάλλον γενικότερα.

Θέμα γ.01. Σε περίπτωση ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων με χρήση πτυσσόμενης ράμπας, ο χειριστής του τρακτέρ:
Α. Οφείλει να οδηγεί πάντα κόντρα στον άνεμο για να μην εισπνέει το ψεκαστικό υγρό. 
Β. Οφείλει να φορά τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Οφείλει να φορά μόνο μάσκα προσώπου. 
Δ. Οφείλει να φορά πλήρη στολή (μάσκα, μπότες, γάντια κλπ).
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.02. Η μετάγγιση γεωργικών φαρμάκων από την αρχική συσκευασία σε άλλα μικρότερα δοχεία:
Α. Προτείνεται. 
Β. Απαγορεύεται.
Γ. Επιβάλλεται.
Δ. Επιτρέπεται μόνο αν γίνεται παρουσία ειδικού επιστήμονα. 
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.03. Ένα ψεκαστικό μηχάνημα που παρουσιάζει διαρροές:
Α. Δεν αποτελεί κίνδυνο αν η διαρροή είναι μικρή. 
Β. Αποτελεί άμεσο κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί.
Γ. Πρέπει να γεμίζεται με περισσότερο ψεκαστικό υγρό.
Δ. Χρησιμοποιείται αν ο χρήστης φοράει αδιάβροχη φόρμα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα γ.04. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην καλλιέργεια όπου έγινε ψεκασμός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Για 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
Β. Πριν περάσει χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
Γ. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός. 
Δ. Πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.05. Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:

Α. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε αφού πέρασε χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
Γ. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
Δ. Επιτρέπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνη του γεωργικού φαρμάκου στο προϊόν που συγκομίζεται.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.06. Σε περίπτωση που χυθεί στο δέρμα γεωργικό φάρμακο: 
Α. Πλένουμε με άφθονο νερό το δέρμα και ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Εφόσον το γεωργικό φάρμακο δεν είναι ιδιαίτερα τοξικό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Γ. Πλένουμε το δέρμα με νερό και σαπούνι και λαμβάνουμε προληπτικά αντίδοτο.
Δ. Επικοινωνούμε με την εταιρεία που διαθέτει το γεωργικό φάρμακο στην αγορά για να ενημερωθούμε για την επικινδυνότητά του.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.07. Τα ωφέλιμα έντομα:
Α. Επηρεάζονται από τα γεωργικά φάρμακα μόνο όταν αυτά είναι εντομοκτόνα. 
Β. Δεν επηρεάζονται από τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται στο χώμα ή στην αρχή της καλλιέργειας.
Γ. Επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τα διάφορα γεωργικά φάρμακα σύμφωνα με την ετικέτα τους.
Δ. Δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν βαριά σήμανση τοξικότητας (τοξικό κλπ).
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.08. Τα ωφέλιμα έντομα:
Α. Είναι έντομα που προστατεύονται λόγω κινδύνου εξαφάνισής τους. 
Β. Είναι έντομα με θετικές επιδράσεις που βοηθούν π.χ. στον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων και εχθρών της καλλιέργειας, ή όπως οι μέλισσες, οι βομβίνοι κλπ που βοηθούν στην επικονίαση των φυτών.
Γ. Είναι μόνο οι μέλισσες. 
Δ. Είναι έντομα που βοηθούν τη δράση συγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.09. Η πασχαλίτσα είναι ωφέλιμο έντομο γιατί:
Α. Καταναλώνει άλλα βλαβερά έντομα. 
Β. Δένει καλύτερα ο καρπός σε πολλές καλλιέργειες.
Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο έντομο συνδεδεμένο με παραδόσεις. 
Δ. Βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.010. Φυτά που βρίσκονται γειτονικά του κτήματος που γίνεται εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου:
Α. Δεν κινδυνεύουν παρά μόνο εάν εφαρμόζονται ζιζανιοκτόνα. 
Β. Δεν κινδυνεύουν εκτός εάν ο ψεκασμός γίνεται με τουρμπίνες.
Γ. Δεν κινδυνεύουν, φτάνει να εφαρμόζονται όταν δε φυσάει. 
Δ. Δεν κινδυνεύουν όταν: εφαρμόζονται αφενός μεν καλές γεωργικές πρακτικές (ψεκασμός όταν δεν φυσάει δυνατός άνεμος κλπ) αλλά και οι οδηγίες της ετικέτας.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.011. Κατά το γέμισμα του ψεκαστικού βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγός:
Α. Φοράει γυαλιά, μάσκα, γάντια, μπότες και φόρμα. 
Β. Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας αρκεί να μην χυθεί πάνω του το γεωργικό φάρμακο.
Γ. Φοράει τα μέσα προσωπικής προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Δ. Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας, όταν έχει πολύχρονη εμπειρία στους ψεκασμούς.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.012. Οι κίνδυνοι για τους χειριστές των γεωργικών φαρμάκων, είναι μεγάλοι όταν:
Α. Το γεωργικό φάρμακο δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας ή είναι ληγμένο. 
Β. Είναι καλοκαίρι, ή τα γεωργικά φάρμακα εφαρμόζονται σε θερμοκήπια.
Γ. Όταν ο χειριστής είναι κουρασμένος ή νηστικός. 
Δ. Δεν εφαρμόζονται όλα όσα λέει η ετικέτα για τα μέτρα προστασίας.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα γ.013. Οι κίνδυνοι για τους περαστικούς και επισκέπτες, κατά την διάρκεια εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου, είναι μεγαλύτεροι όταν:
Α. Δεν τους έχουμε ειδοποιήσει ότι έχει γίνει ψεκασμός ή άλλη εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Είναι άνοιξη και έχουν αλλεργία.
Γ. Δεν φοράνε τα μάλλινα ρούχα. 
Δ. Είναι πιο κοντοί από το ύψος της καλλιέργειας που ψεκάστηκε.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.014. Ανησυχούμε για πιθανή δηλητηρίαση όταν κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με γεωργικό φάρμακο:
Α. Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό.
Β. Έχει ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες.
Γ. Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό και ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες.
Δ. Παρουσιάζει έστω ένα σύμπτωμα από τα αναφερόμενα στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.015. Εφόσον αντιληφθούμε κατάποση γεωργικού φαρμάκου:
Α. Χορηγούμε αμέσως εμετικό.
Β. Χορηγούμε εμετικό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.
Γ. Ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας και ζητάμε άμεσα ιατρική συμβουλή.
Δ. Επικοινωνούμε με το κατάστημα που προμήθευσε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.016. Τα γεωργικά φάρμακα που ενσωματώνονται στο έδαφος:
Α. Δεν έχουν καμία επίδραση στα πουλιά. 
Β. Έχουν επίδραση μόνο στις κότες.
Γ. Έχουν επιδράσεις μόνο στα πουλιά που φωλιάζουν στο έδαφος.
Δ. Μπορεί να έχουν επιδράσεις στα πουλιά, αν δεν γίνει καλή ενσωμάτωση.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.017. Η είσοδος σε θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό πρέπει να γίνεται:
Α. Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο.
Β. Σε 48 ώρες το χειμώνα και σε 6 ώρες το καλοκαίρι, μετά τον ψεκασμό.
Γ. Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριστεί ο χώρος εκτός αν κάτι άλλο αναφέρεται στην ετικέτα. 
Δ. Φορώντας τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για τουλάχιστον μία ημέρα.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.018. Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει:
Α. Για 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή απαγορεύονται οι ψεκασμοί με όλα τα γεωργικά φάρμακα. 
Β. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου για να συγκομίσω.
Γ. Μπορώ να συγκομίσω και νωρίτερα αρκεί να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου μέχρι να καταναλωθεί. 
Δ. Το φάρμακο είναι μέτρια οικολογικό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.019. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται το κάπνισμα:
Α. Εφόσον ο ψεκαστής φορά τα γάντια που αναφέρονται επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
Γ. Εφόσον τα τσιγάρα δεν έχουν βραχεί από το ψεκαστικό υγρό. 
Δ. Εφόσον είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.020. Η κατανάλωση τροφής κατά την διάρκεια του ψεκασμού επιτρέπεται μόνο όταν:
Α. Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάζουμε είναι μυκητοκτόνο.
Β. Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάζουμε έχει μικρή τοξικότητα.
Γ. Βγάζουμε τα γάντια που φοράμε  στον ψεκασμό.
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.021. Η χρήση καυσόξυλων για ψήσιμο από ψεκασμένες καλλιέργειες (πχ. κληματίδες από κλάδεμα αμπελιού) επιτρέπεται μόνο όταν:
Α. Έχει περάσει το χρονικό διάστημα της τελευταίας επέμβασης πριν την συγκομιδή. 
Β. Είναι χειμώνας.
Γ. Ποτέ. 
Δ. Εάν δεν φυσάει αέρας.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.022. Εάν η καλλιέργεια που θα ψεκάσουμε γειτνιάζει με άλλη καλλιέργεια που είναι κοντά στο στάδιο της συγκομιδής λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:
Α. Να μην πέσει ψεκαστικό υγρό στη γειτονική καλλιέργεια. 
Β. Να χρησιμοποιήσουμε μικρότερες από τις συνιστώμενες δόσεις.
Γ. Να μην είναι κοντά ο ιδιοκτήτης.
Δ. Να είναι ποτισμένη η γειτονική καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.023. Κατά τη χρήση ενός σκευάσματος χωρίς να ληφθούν τα ατομικά μέσα προστασίας, ο παραγωγός αισθάνεται έντονη αναπνευστική δυσφορία:
Α. Είναι σύνηθες φαινόμενο και αρκεί να διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκασμό.
Β. Οφείλει μετά τον ψεκασμό να ενημερώσει τον προμηθευτή του και να ζητήσει συμβουλές.
Γ. Εφόσον δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
Δ. Πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή και να επιδείξει την ετικέτα του φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.024. Οι ψεκασμοί την περίοδο της ανθοφορίας των φυτών:
Α. Είναι συχνά όχι αποτελεσματικοί. 
Β. Μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες όταν χρησιμοποιούνται μελισσοτοξικά σκευάσματα.
Γ. Συνιστώνται πάντα.
Δ. Δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες, αν γίνονται απογευματινές ώρες.
Σωστό είναι το: B

Θέμα γ.025. Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα:
Α. Τη δόση εφαρμογής.
Β. Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Γ. Το στάδιο ανάπτυξης του ζιζανίου.
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.026. Πού πλένουμε τα προστατευτικά μέσα (φόρμα, καπέλο, γάντια):
Α. Στο πλυντήριο μαζί με όλα τα ρούχα της οικογένειας. 
Β. Τα ξεπλένουμε ξεχωριστά από άλλα ρούχα και τα στεγνώνουμε στον ήλιο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Γ. Στο χωράφι.
Δ. Δεν τα πλένουμε ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.027. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώσει όταν ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος:
Α. Εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό.
Β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από το χρόνο ψεκασμού.
Γ. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού.
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ


στ). Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων, και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα· συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

Θέμα στ.01. Ο χώρος αποθήκευσης των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος γιατί:
Α. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται πέρα από την διάρκεια που γράφει η ετικέτα. 
Β. Έτσι αποφεύγεται η εξασθένισή τους.
Γ. Έτσι αποφεύγεται η εισπνοή τους όταν ανοίγει την αποθήκη.
Δ. Έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία της αποθήκης.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.02. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;
Α. Να ψεκάζουμε κόντρα στον άνεμο με επινώτιους ψεκαστήρες. 
Β. Να καπνίζουμε κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
Γ. Να αποφράζουμε τα μπεκ (ακροφύσια) φυσώντας με το στόμα. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις. 
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.03. Τα μέσα προστασίας, όπως γάντια και ρούχα (αν δεν είναι μίας χρήσεως) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου πρέπει να πλένονται:
Α. Καθημερινά.
Β. Μία φορά την εβδομάδα.
Γ. Αμέσως μετά τον ψεκασμό. 
Δ. Ποτέ. Πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.04. Ο ψεκαστήρας πρέπει να πλένεται:
Α. Αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή του.
Β. Μόνο όταν ψεκάσουμε με γεωργικό φάρμακο που μπορεί να τον καταστρέψει.
Γ. Μόνο εάν χρησιμοποιήθηκαν τοξικά γεωργικά φάρμακα.
Δ. Μόνο όταν παρουσιάζει διαρροές.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.05. Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …
Α. Εφόσον δεν θυμόμαστε τη χρήση του. 
Β. Ποτέ. 
Γ. Πάντα πριν την εφαρμογή και τις ακολουθούμε πιστά. 
Δ. Όταν αγοράζουμε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.06. Για να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ποσότητα του γεωργικού φαρμάκου;
Α. Χρησιμοποιούμε κουτάλι για τα στερεά και ποτήρι κρασιού για τα υγρά. 
Β. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα μέτρησης.
Γ. Απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ζυγαριά ακριβείας. 
Δ. Για υγρά και στερεά γεωργικά φάρμακα χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε σημαδεμένο ποτηράκι.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.07. Τα γεωργικά φάρμακα αποθηκεύονται…
Α. Πάντα κλειδωμένα. 
Β. Κλειδωμένα όσα είναι ακριβά.
Γ. Κλειδωμένα εφόσον είναι ιδιαίτερα τοξικά. 
Δ. Σε ανοικτή αποθήκη.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.08. Τα γάντια που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι:
Α. Δερμάτινα για να αντέχουν.
Β. Μάλλινα για να προφυλάσσουν και από κρυοπαγήματα.
Γ. Λεπτά πλαστικά όπως τα γάντια κουζίνας για να αντικαθίστανται μετά από κάθε ψεκασμό.
Δ. Ειδικά γάντια ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.09. Τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα…
Α. Δεν χρησιμοποιούνται αλλά αποστέλλονται στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. 
Β. Χρησιμοποιούνται εφόσον η εικόνα τους είναι κανονική.
Γ. Χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες που δεν θα καταναλωθούν όπως τα λουλούδια στον κήπο. 
Δ. Χρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με μη ληγμένα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Α .

Θέμα στ.010. Στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων:
Α. Τα υγρά τοποθετούνται πάνω από τα στερεά γεωργικά φάρμακα. 
Β. Διατηρούμε τις κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων για να τις επαναχρησιμοποιήσουμε.
Γ. Τα στερεά τοποθετούνται πάνω από τα υγρά γεωργικά φάρμακα. 
Δ. Αποθηκεύουμε τρόφιμα και ποτά.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.011. Ποια είναι τα σωστά μέσα προστασίας που πρέπει να φοράμε κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Όποια αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Γάντια, και μπότες.
Γ. Αδιάβροχη φόρμα, και μάσκα. 
Δ. Ότι συστήνει το κατάστημα από όπου προμηθευτήκαμε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα στ.012. Πότε φοράμε τα μέσα προστασίας;
Α. Αφού ετοιμάσουμε το ψεκαστικό διάλυμα.
Β. Όταν το τρακτέρ δεν έχει κλειστό κουβούκλιο.
Γ. Όταν φυσάει δυνατός άνεμος.
Δ. Πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα στ.013. Ποιος είναι ο πιο συχνός τρόπος εισόδου μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό;
Α. Απορρόφηση από το δέρμα. 
Β. Με την εισπνοή.
Γ. Με την κατάποση. 
Δ. Μέσω των φρούτων / λαχανικών που τρώμε.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα στ.014. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος φοράω ανθεκτικά γάντια νιτριλίου;
Α. Κάτω από τη φόρμα προστασίας. 
Β. Πάνω από τη φόρμα προστασίας.
Γ. Πάνω από μάλλινα γάντια.
Δ. Μόνο εάν βάλω το χέρι μου μέσα στο βυτίο με το ψεκαστικό υγρό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.015. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται:
Α. Μέσα στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων. 
Β. Σε καλά αεριζόμενο χώρο με στεγανό δάπεδο.
Γ. Στο χώμα εντός της καλλιέργειας. 
Δ. Στο χώμα αλλά εκτός της καλλιέργειας.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.016. Ξεπλένω τρεις (3) φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και ρίχνω το νερό:
Α. Στο ψεκαστικό βυτίο. 
Β. Στο χωράφι.
Γ. Στην αποχέτευση. 
Δ. Σε άλλο δοχείο όπου συγκεντρώνω τα υγρά.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.017. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής (ψεκασμός) φοράω:
Α. Πέδιλα.
Β. Λαστιχένιες μπότες χωρίς εσωτερική επένδυση.
Γ. Αθλητικά παπούτσια.
Δ. Δερμάτινες μπότες.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.018. Αναγκαίο είναι το πλύσιμο για:
Α. Τη φόρμα μιας χρήσης. 
Β. Τη φόρμα πολλαπλών χρήσεων.
Γ. Τη μάσκα μιας χρήσης
Δ. Τα αθλητικά παπούτσια.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.019. Μετά τον ψεκασμό:
Α. Συνεχίζω με τις υπόλοιπες δουλειές.
Β. Μπαίνω στο χωράφι και ελέγχω.
Γ. Κάνω ντους.
Δ. Ξεκουράζομαι στην άκρη του χωραφιού.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.020. Χρησιμοποιώ μεγαλύτερη δόση από την αναγραφόμενη στην ετικέτα ενός εντομοκτόνου:
Α. Όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα προσβολής από έντομα. 
Β. Ποτέ σε καμία περίπτωση.
Γ. Όταν ο ψεκασμός είναι προληπτικός. 
Δ. Όταν θέλω να καταπολεμήσω ταυτόχρονα περισσότερα από δυο είδη εντόμων.
Σωστό είναι το: B

Θέμα στ.021. Ψεκάζω μόνο όταν ο άνεμος:
Α. Δεν είναι ισχυρός. 
Β. Έχει άπνοια, αλλιώς απαγορεύεται.
Γ. Δεν είναι κρύος.
Δ. Πνέει αντίθετα.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.022. Πόσο γεωργικό φάρμακο πρέπει να αγοράζω;
Α. Όσο χρειάζεται η καλλιέργειά μου για όλη την καλλιεργητική περίοδο, με βάση την ποσότητα που αγόρασα πέρυσι. 
Β. Όσο χρειάζομαι για τον ψεκασμό που πρόκειται να κάνω.
Γ. Όσο χρειάζομαι για δύο ψεκασμούς, έτσι ώστε να έχω σε περίπτωση που δεν «πετύχει» ο πρώτος ψεκασμός. 
Δ. Την ποσότητα που θα μου προτείνει το κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.023. Για να μετρήσω την απαιτούμενη ποσότητα (έστω 100 κυβικά εκατοστά) ενός γεωργικού φαρμάκου σε υγρή μορφή…
Α. Χρησιμοποιώ κουταλάκι το γλυκού.
Β. Χρησιμοποιώ κουτάλι της σούπας.
Γ. Χρησιμοποιώ ζυγαριά.
Δ. Χρησιμοποιώ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά εκατοστά ή ογκομετρική σύριγγα.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.024. Από μπουκάλι των 250 κυβικών εκατοστών ενός εντομοκτόνου, χρησιμοποιώ τα 200 κυβικά εκατοστά, που είναι η μέγιστη προβλεπόμενη δόση σύμφωνα με την ετικέτα. Τα υπόλοιπα 50 κυβικά εκατοστά…
Α. Τα προσθέτω στο ψεκαστικό διάλυμα.
Β. Τα διατηρώ στην αποθήκη αφού κλείσω καλά το μπουκάλι για τον επόμενο ψεκασμό που θα χρειαστεί να κάνω με το ίδιο εντομοκτόνο.
Γ. Το αφήνω στο χωράφι για τον επόμενο ψεκασμό.
Δ. Αφού πλύνω 3 φορές το μπουκάλι και αδειάσω τα απόνερα στο ψεκαστικό δοχείο, το πετάω στα σκουπίδια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα στ.025. Ποιος από τους παρακάτω χώρους θεωρείται πιο κατάλληλος για αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Α. Μια μεταλλική ντουλάπα που κλειδώνει κι αερίζεται σε ειδική χτιστή αποθήκη ή ειδική χτιστή αποθήκη που κλειδώνει κι αερίζεται. 
Β. Δεν πρέπει να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος γιατί πάντα αγοράζονται οι ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα ψεκασμό.
Γ. Μία ανοιχτή αποθήκη στο χώρο δίπλα από το τρακτέρ για εύκολη πρόσβαση.
Δ. Κουτί που βρίσκεται πάνω στο τρακτέρ.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.026. Όταν έχει άνεμο και για να περιορίσω την απομάκρυνση του ψεκαστικού υγρού εκτός στόχου (καλλιέργεια, έδαφος):
Α. Αυξάνω την πίεση ψεκασμού.
Β. Μειώνω την πίεση ψεκασμού.
Γ. Ψεκάζω κόντρα στον άνεμο.
Δ. Ψεκάζω σύμφωνα με τη φορά του ανέμου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.027. Εάν κοντά στην καλλιέργεια που θα ψεκάσω υπάρχουν κυψέλες με μέλισσες :
Α. Ψεκάζω μόνο με μυκητοκτόνα. 
Β. Ψεκάζω μόνο ζιζανιοκτόνα.
Γ. Ζητάω από τον ιδιοκτήτη να τις απομακρύνει. 
Δ. Ενημερώνω  τον γεωπόνο του καταστήματος που προμηθεύομαι τα γεωργικά φάρμακα και ακολουθώ τις συμβουλές του και τις οδηγίες της ετικέτας των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ


ζ) Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.

Θέμα ζ.01. Όταν το έδαφος είναι πολύ αμμώδες, υπάρχει κίνδυνος:
Α. Να ξεπλυθεί ένα ζιζανιοκτόνο και να φτάσει σε υπόγεια νερά.
Β. Να αλλάξει δομή το έδαφος από τα ζιζανιοκτόνα που ψεκάζονται.
Γ. Να δεσμευτεί και να μη δράσει ένα ζιζανιοκτόνο.
Δ. Να μη δράσει ένα ζιζανιοκτόνο.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.02. Εάν αναμένεται βροχή, τότε ο ψεκασμός…
Α. Πρέπει να γίνει άμεσα, πριν ξεκινήσει η βροχή. 
Β. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 48 ώρες.
Γ. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 24 ώρες. 
Δ. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 6-8 ώρες.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.03. Όταν επικρατεί παγωνιά ή ψυχροί άνεμοι…
Α. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται τις ζεστές ώρες τις ημέρας. 
Β. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται νωρίς το πρωί.
Γ. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται αργά το βράδυ. 
Δ. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.04. Ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος με ελαφριά άροση γίνεται…
Α. Σε όλα τα ζιζανιοκτόνα. 
Β. Όταν το έδαφος είναι ελαφρύ (αμμώδες).
Γ. Όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του. 
Δ. Όταν προβλέπεται από την ετικέτα του ζιζανιοκτόνου.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.05. Σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος, ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων και ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι:
Α. Μεγαλύτερος από αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος. 
Β. Μικρότερος από αυτόν σε βαρύ αργιλλώδες έδαφος.
Γ. Ίδιος με αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος. 
Δ. Εξαρτάται από την χρονιά.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.06. Σε επικλινή εδάφη (με κλίση μεγαλύτερη από 10%)…
Α. Ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνα.
Β. Ελέγχουμε τα ζιζάνια μόνο με χορτοκοπή, ώστε να διατηρείται η φυτοκάλυψη για να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
Γ. Κάνουμε μόνο επιφανειακή άροση για ζιζανιοκτονία. 
Δ. Εφαρμόζουμε κοκκώδη ζιζανιοκτόνα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ζ.07. Αν η καλλιέργεια μου γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (ποτάμι, λίμνη, ρυάκι, στραγγιστικό δίκτυο), τότε:
Α. Κατά τον ψεκασμό ψεκάζω και στο νερό για να αποφύγω εξάπλωση ασθενειών από αυτό στην καλλιέργεια μου.
Β. Λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην φτάσει γεωργικό φάρμακο στο νερό.
Γ. Δεν εφαρμόζω εντομοκτόνα που έχουν τοξικότητα στα ψάρια. 
Δ. Δεν εφαρμόζω ζιζανιοκτόνα που έχουν τοξικότητα στα φύκη.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα ζ.08. Αν στο αγροτεμάχιο που ψεκάζω υπάρχει γεώτρηση ή πηγάδι τότε:
Α. Ρίχνω το περισσευούμενο ψεκαστικό υγρό μέσα στη γεώτρηση-πηγάδι για να μην δηλητηριαστούν πουλιά και ζώα. 
Β. Δεν ψεκάζω κοντά στη γεώτρηση-πηγάδι ούτε ξεπλένω το ψεκαστικό εκεί.
Γ. Ψεκάζω γύρω από τη γεώτρηση.
Δ. Ξεπλένω το ψεκαστικό στη γεώτρηση-πηγάδι.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα ζ.09. Το πότισμα με υπερβολική ποσότητα νερού:
Α. Προκαλεί έκπλυση (ξέπλυμα) των γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόστηκαν στο έδαφος. 
Β. Βοηθά στη δράση των γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόστηκαν στο έδαφος.
Γ. Δυναμώνει τα φυτά. 
Δ. Δεν έχει καμία επίπτωση.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.010. Ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων προς τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλος:
Α. Σε εδάφη με ρωγμές. 
Β. Σε εδάφη με χαλικώδες ή αμμώδες υπέδαφος.
Γ. Σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. 
Δ. Σε κάθε περίπτωση των άλλων απαντήσεων
Σωστό είναι το: Δ


ι). Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.

Θέμα ι.01. Αν σε περίπτωση ατυχήματος, χυθεί πάνω στο δέρμα γεωργικό φάρμακο και ιδιαίτερα αν είναι πυκνό, τότε:
Α. Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και εφόσον είναι τοξικό σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλένουμε καλά το δέρμα.
Β. Πλένουμε καλά το δέρμα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες.
Γ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επισκεπτόμαστε γιατρό.
Δ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ι.02. Σε περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει γεωργικό φάρμακο…
Α. Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και εφόσον είναι τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, σταματάμε τον ψεκασμό.
Β. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με γιατρό.
Γ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επισκεπτόμαστε γιατρό.
Δ. Μεταφέρουμε άμεσα τον ασθενή σε καθαρό αέρα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες .
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ι.03. Αν χυθεί ποσότητα γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος …
Α. Ρίχνουμε άφθονο νερό, ώστε τα απόνερα να πάνε στην αποχέτευση.
Β. Ρίχνουμε απορροφητικό υλικό (άμμος) και σκεπάζουμε το σημείο.
Γ. Συλλέγουμε το ρυπασμένο χώμα και διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα απόβλητα.
Δ. Αποφεύγουμε για 15 ημέρες το πότισμα στο συγκεκριμένο σημείο .
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα ι.04.Αν περισσέψει μικρή ποσότητα ψεκαστικού υγρού στον ψεκαστήρα
Α. Το αδειάζουμε στο δρόμο καθώς επιστρέφουμε στο σπίτι μας
Β. Το αδειάζουμε στο σημείο γεμίσματος των ψεκαστικών
Γ. Το αδειάζουμε σημειακά στο χωράφι ή σε γειτονικό κανάλι
Δ. Το αραιώνουμε με νερό και το ψεκάζουμε
Σωστό είναι το: Δ.

 


λ). Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.


Θέμα λ.01. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι:
Α. 166
Β. Το τοπικό Κέντρο Υγείας.
Γ. 210-77.093.0777
Δ. Διαθέσιμο από κάθε τοπικό παθολόγο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα λ.02. Σε περίπτωση δηλητηρίασης από γεωργικό φάρμακο, όπου ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του:
Α. Χορηγούμε άμεσα εμετικό για να αποβάλλει το γεωργικό φάρμακο .
Β. Χορηγούμε άμεσα αντίδοτο για να αποφύγουμε περαιτέρω επίδραση του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Επικοινωνούμε άμεσα με γιατρό και εφαρμόζουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει.
Δ. Επικοινωνούμε άμεσα με το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και εφαρμόζουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα λ.03. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων αναγράφεται:
Α. Στην είσοδο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Β. Σε κάθε ετικέτα γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Στην είσοδο του τοπικού Κέντρου Υγείας ή αγροτικού ιατρού.
Δ. Σε κάθε τιμολόγιο πώλησης γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα λ.04. Η παρακολούθηση της υγείας των ψεκαστών γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται:
Α. Με ετήσιο καρδιογράφημα.
Β. Με τακτικές εξετάσεις αφού ενημερώσουμε τον γιατρό για την ενασχόληση με τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης.
Δ. Μόνο εφόσον εφαρμόζουμε τα γεωργικά φάρμακα χωρίς να φοράμε μπότες και γάντια.
Σωστό είναι το: Β


δ) Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής γεωργίας, μέθοδοι βιολογικού ελέγχου επιβλαβών οργανισμών, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Θέμα δ.01. Διασυστηματικό εντομοκτόνο είναι αυτό που…
Α. Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια.
Β. Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα του
Γ. Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει ακόμη και τα έντομα που προσβάλλουν την επόμενη καλλιέργεια
Δ. Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.02. Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο είναι αυτό που…
Α. Έχει εγκριθεί μέσα από διασυστηματική εξέταση.
Β. Μπορεί να καταπολεμήσει εχθρούς και ασθένειες σε όλο το φυτό.
Γ. Πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους αγρότες μιας περιοχής για να δράσει.
Δ. Μετά την εφαρμογή του καταστρέφει συγκεκριμένα ζιζάνια και όχι την καλλιέργεια που εφαρμόζεται.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.03. Αμειψισπορά είναι…
Α. Η εναλλαγή διαφορετικών γεωργικών φαρμάκων στο ίδιο χωράφι
Β. Η εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι
Γ. Η εναλλαγή διαφορετικών ποικιλιών μιας καλλιέργειας στο ίδιο χωράφι.
Δ. Η εναλλαγή βιολογικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στο ίδιο χωράφι.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.04. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Α. Επαναλαμβανόμενος ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα.
Β. Όψιμη φύτευση αφού φυτρώσουν τα ζιζάνια.
Γ. Πρώιμη φύτευση πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια. 
Δ. Αραιή φύτευση σε σημεία που δεν φυτρώνουν ζιζάνια.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.05. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Α. Συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη και χημική απολύμανση εδάφους.
Β. Συγκαλλιέργεια χωρίς εδαφοκάλυψη και χημική απολύμανση εδάφους.
Γ. Συγκαλλιέργεια και χημική απολύμανση εδάφους.
Δ. Συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.06. Η μετάδοση επιβλαβών (φυτοπαθογόνων) οργανισμών από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό γίνεται όταν:
Α. Είναι παλαιά.
Β. Δεν καθαρίζονται τακτικά.
Γ. Είναι καινούρια.
Δ. Δεν ρυθμίζονται σωστά τα μπεκ.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.07. Οι ανθεκτικές ποικιλίες φυτών, πρέπει να προτιμούνται:
Α. Μόνο εφόσον υπάρχει σχετική εντολή από τις αρμόδιες αρχές.
Β. Μόνο εφόσον επιδοτούνται.
Γ. Μόνο εφόσον υπάρχει σε έξαρση μια ασθένεια.
Δ. Πάντα, εφόσον βοηθούν στην προληπτική αντιμετώπιση του παθογόνου.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.08. Για να προστατέψω ένα ωφέλιμο έντομο στο χωράφι μου…
Α. Εφαρμόζω μέτρα βιολογικού ελέγχου και αν χρειαστεί γεωργικά φάρμακα, που σύμφωνα με τις συμβουλές του γεωπόνου δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του.
Β. Δεν ψεκάζω ποτέ με ζιζανιοκτόνα.
Γ. Δεν χρησιμοποιώ χημικά λιπάσματα.
Δ. Δεν ψεκάζω με υψηλή θερμοκρασία.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.09. Με τις παγίδες με κόλλα μπορώ:
Α. Να παρακολουθώ αν έχει γίνει σωστός ψεκασμός ενός γεωργικού φαρμάκου.
Β. Να παρακολουθώ αν έβρεξε.
Γ. Να ελέγχω την κατάσταση  του χωραφιού μου.
Δ. Να παρακολουθώ τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.010. Με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων του ξύλου μετά το κλάδεμα των δένδρων…
Α. Γίνεται προληπτικός ψεκασμός του δένδρου με μυκητοκτόνα πριν το κλάδεμα.
Β. Μεσαίες και μεγάλες τομές καλύπτονται με ειδικό επουλωτικό πληγών.
Γ. Διατηρείται στρώμα από ζιζάνια στο έδαφος κάτω από το δένδρο.
Δ.Ο κλαδευτής των δένδρων φορά ειδικά γάντια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.011. Το καλό κλάδεμα με την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και ο αερισμός του δέντρου που προκύπτει από το κλάδεμα …
Α. Πρέπει να γίνεται μετά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων.
Β. Αποτελούν μέτρο έκτακτης ανάγκης.
Γ. Δεν επηρεάζουν τις ανάγκες του δένδρου για εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.
Δ. Είναι το πρώτο μέτρο μείωσης των προσβολών από εχθρούς (κυρίως κοκκοειδή) και ασθένειες.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.012. Η οξαλίδα (ζιζάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α. Για παραγωγή τσαγιού. 
Β. Σε τίποτα.
Γ. Για εδαφοκάλυψη και περιορισμό των ζιζανίων στην ελιά, στο αμπέλι και στα εσπεριδοειδή.
Δ. Για περιορισμό των εντόμων.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.013. Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται:
Α. Αποκλειστικά για στενόφυλλα ζιζάνια.
Β. Πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας.
Γ. Αποκλειστικά για πλατύφυλλα ζιζάνια.
Δ. Μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.014. Η καλύτερη εποχή για την εφαρμογή της ηλιαπολύμανσης είναι:
Α.Ο χειμώνας.
Β. Η άνοιξη.
Γ. Το καλοκαίρι.
Δ. Το φθινόπωρο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.015. Η ηλιαπολύμανση εφαρμόζεται:
Α. Μόνο σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.
Β. Μόνο σε φρούτα και λαχανικά.
Γ. Μόνο σε λαχανικά.
Δ. Σε πολλές καλλιέργειες.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα δ.016. Με το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων
Α. Ενημερωνόμαστε για τον καιρό.
Β. Ενημερωνόμαστε για τις επιδοτήσεις.
Γ. Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των εντόμων και ασθενειών στην περιοχή.
Δ. Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων πέραν των αναγραφόμενων στην ετικέτα τους.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.017. Χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες κολλητικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε παγίδες):
Α. Ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη και τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Β. Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα συνδυασμού ενός εντομοκτόνου με άλλο.
Γ. Διαπιστώνουμε αν υπάρχουν ωφέλιμα έντομα στην καλλιέργεια.
Δ. Απωθούνται τα επιβλαβή έντομα από την καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.018. Μία βιολογική μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται:
Α. Μόνο όταν έχουμε πιστοποιηθεί για βιολογική καλλιέργεια.
Β. Κατά προτίμηση σε σχέση με τα χημικά μέσα.
Γ. Κατά προτίμηση μετά τα χημικά μέσα
Δ. Μόνο εφόσον έχουν αποτύχει τα χημικά μέσα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα δ.019. Τα ψεκαστικά μέσα τύπου τουρμπίνας εφαρμόζονται:
Α. Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος. 
Β. Όταν το κτήμα είναι μεγάλο και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος.
Γ. Όταν το κτήμα είναι μεγάλο κα η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
Δ. Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.020. Για να αποφύγω την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από ένα επιβλαβές έντομο:
Α. Χρησιμοποιώ το ίδιο εντομοκτόνο συνεχώς για μερικά χρόνια.
Β. Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Γ. Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με ίδιο τρόπο δράσης.
Δ. Φροντίζω να εναλλάσσω εντομοκτόνα που είναι στην ίδια χημική ομάδα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα δ.021. Ανθεκτικότητα εντόμων σε ένα εντομοκτόνο σημαίνει ότι:
Α. Το εντομοκτόνο αυτό δεν είναι πλέον  αποτελεσματικό στα συγκεκριμένα έντομα.
Β. Τα έντομα παρουσιάζουν καλύτερη ανάπτυξη μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου εντομοκτόνου.
Γ. Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με μειωμένες δόσεις του συγκεκριμένου εντομοκτόνου. 
Δ. Τα έντομα είναι πλέον ανθεκτικά σε όλα τα εντομοκτόνα.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.022. Ο παραγωγός πρέπει να συμβουλεύεται γεωπόνο για τη φυτοπροστασία της καλλιέργειάς του…
Α. Μία φορά το χρόνο.
Β. Μία φορά το μήνα.
Γ. Όταν χρειάζεται τις συμβουλές του.
Δ. Καθημερινά.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.023. Ενέργειες μετά τη συγκομιδή (πχ όργωμα με αλέτρι με υνί σε ετήσιες καλλιέργειες, συλλογή καρπών πάνω στο δέντρο ή και κάτω στο έδαφος που είναι προσβεβλημένοι, κλάδεμα δέντρων και αφαίρεση με κάψιμο προσβεβλημένων μερών, ψεκασμός πριν το φούσκωμα των ματιών σε δέντρα με χαλκούχα ή με ορυκτέλαια-παραφινέλαια) …
Α. Μπορούν να μειώνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Β. Δεν μειώνουν ποτέ το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Γ. Αυξάνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών(που διαχειμάζουν στο έδαφος) και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Δ. Είναι χωρίς σημασία. Μόνο οι επεμβάσεις με φυτοπροσταστευτικά προϊόντα κατά την καλλιεργητική περίοδο μειώνουν τον αρχικό πληθυσμό ενός εχθρού, ασθένειας
Σωστό είναι το: Α

Θέμα δ.024. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Α. Οι επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί κάλυψης με γεωργικά φάρμακα.
Β. Η αραιή φύτευση της καλλιέργειας.
Γ. Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων.  
Δ. Η καταπολέμηση εντόμων με παγίδες.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.025. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τις μέλισσες;
Α. Αυξάνουν την παραγωγή οπωροφόρων μέσω της επικονίασης.
Β. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Γ. Μελισσοτοξικά σκευάσματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά την άνθηση των φυτών.  
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
Σωστό είναι το: Δ.

 

ε) Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγμένου γεωργικού φαρμάκου με τις μικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον μεταξύ όλων των εγκεκριμένων προϊόντων για την καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών.

Θέμα ε.01. Αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ ενός εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμήσει πολλά έντομα κι ενός ειδικού για το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου, επιλέγω:
Α. Το εντομοκτόνο που καταπολεμά πολλά έντομα.
Β. Το εντομοκτόνο που καταπολεμά μόνο το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου.
Γ. Κανένα από τα δύο.
Δ. Και τα δύο, εφαρμόζοντάς τα μία φορά το ένα και μία φορά το άλλο.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ε.02. Με σκοπό να καταπολεμήσω δεδομένο επιβλαβές έντομο μπορώ να χρησιμοποιήσω 3 εντομοκτόνα: Ένα με σήμανση νεκροκεφαλή, ένα με σήμανση χιαστί σταυρό και ένα χωρίς σήμανση. Ποιο και γιατί επιλέγω να χρησιμοποιήσω;
Α. Το εντομοκτόνο με σήμανση νεκροκεφαλή γιατί είναι το πιο δυνατό από τα τρία.
Β. Το εντομοκτόνο με σήμανση χιαστί σταυρό γιατί συνδυάζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Γ. Το εντομοκτόνο χωρίς σήμανση γιατί είναι το πιο ασφαλές από τα τρία.
Δ. Χρησιμοποιώ και τα τρία εντομοκτόνα αρκεί να κάθε φορά να χρησιμοποιώ διαφορετικό.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα ε.03. Η καλλιέργεια γειτονεύει με σχολείο. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
Α. Μόνο το καλοκαίρι που κλείνει το σχολείο. 
Β. Μόνο εφόσον τηρεί συγκεκριμένες αποστάσεις από το σχολείο αναλόγως της τοξικότητας του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Μόνο το Σαββατοκύριακο που κλείνει το σχολείο. 
Δ. Μόνο εφόσον είναι παρών ο Διευθυντής του σχολείου.
Σωστό είναι το: Β

 

κ) Ειδική μέριμνα σε περιοχές που προστατεύονται με βάση το ν. 3199/2003 (Α΄ 280) με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ («επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα»)

Θέμα κ.01. Τι είναι τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες.
Β. Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε μεγάλες καλλιέργειες.
Γ. Μπεκ που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού.
Δ. Μπεκ που διασπείρονται στο χωράφι σε μειωμένο αριθμό.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα κ.02. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Επειδή είναι οικονομικά, αφού απαιτούνται λιγότερα ανά στρέμμα.
Β. Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα τη μείωση της επικινδυνότητας του φαρμάκου στο περιβάλλον.
Γ. Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται μέσα προσωπικής προστασίας.
Δ. Επειδή είναι επιδοτούμενα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα κ.03. Σε ποιες καλλιέργειες δίνεται προτεραιότητα στη χρήση μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Στο βαμβάκι.
Β. Σε χαμηλού ύψους λαχανικά, όπως μαρούλι και χόρτα.
Γ. Στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες.
Δ. Σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας όπως στάρι και κριθάρι.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα κ.04. Για να προστατέψω τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου;
Α. Δεν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα με σήμανση τοξικό ή δηλητήριο.
Β. Όταν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα, τα εφαρμόζω κρατώντας κατάλληλη απόσταση από τους υδάτινους πόρους.
Γ. Χρησιμοποιώ μόνον γεωργικά φάρμακα στερεάς μορφής (σκόνες, κοκκώδη κλπ).
Δ. Χρησιμοποιώ μόνον νεφελοψεκαστήρες
Σωστό είναι το: Β

Θέμα κ.05. Η απόρριψη των κενών συσκευασίας σε αρδευτικά κανάλια
Α. Δεν επηρεάζει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου.
Β. Δεν τιμωρείται από την νομοθεσία.
Γ. Ρυπαίνει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) και εν γένει το περιβάλλον.
Δ. Δεν επηρεάζει το περιβάλλον αν τα γεωργικά φάρμακα δεν είναι τοξικά
Σωστό είναι το: Γ


η) Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υδάτινων πόρων.

Θέμα η.01. Χαμηλή πίεση ψεκασμού χρησιμοποιείται:
Α. Σε εντομοκτόνα.
Β. Σε όλα τα φάρμακα για οικονομία ψεκαστικού υγρού.
Γ. Στα ζιζανιοκτόνα.
Δ. Στα διασυστηματικά μυκητοκτόνα.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα η.02. Με τη ρύθμιση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βαθμονόμηση) επιτυγχάνουμε:
Α. ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον
Β. Οικονομία στο φάρμακο
Γ. Οικονομία στο φάρμακο, ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον εαυτό μας και αποτελεσματική εφαρμογή.
Δ. Αποτελεσματική εφαρμογή.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα η.03. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης διερχόμενων ζώων, εφόσον
Α. Το πλύσιμο του βυτίου γίνεται στο χωράφι. 
Β. Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα δεν είναι δηλητήρια.
Γ. Υπάρχουν διαρροές από το ψεκαστικό μηχάνημα.
Δ.Μετά τον ψεκασμό σταματάει αμέσως η λειτουργία των μπεκ .
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.04. Με τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων επιτυγχάνεται:
Α. Μεγάλη μείωση του κόστους καταπολέμησης.  
Β. Διατήρηση του χρώματος της δεξαμενής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Γ. Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Δ. Η ελάχιστη δυνατή  ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα η.05. Η προετοιμασία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για την επόμενη χρήση περιλαμβάνει :
Α. Πλύση της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού και των λοιπών συστημάτων (αντλία, φίλτρα, σωληνώσεις κ.ο.κ) και ψεκασμός αυτού σε κατάλληλη έκταση μακριά από επιφανειακά νερά.
Β. Υπολογισμός της ταχύτητας του ελκυστήρα για την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού, σε συνάρτηση με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού  και την παροχή των ακροφυσίων (βαθμονόμηση).
Γ. Οπτικός έλεγχος για πιθανά σημεία διαρροών (δεξαμενή, σωληνώσεις, αντλία κλπ), για τυχόν φθορές και  για την ύπαρξη προφυλακτήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Δ. Το σύνολο των αναφερομένων στις άλλες απαντήσεις ενεργειών.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.06. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων: 
Α. Είναι η απαραίτητη προετοιμασία πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην καλλιέργεια, στον χρήστη, στο περιβάλλον.
Β. Είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί μια στοχοθετημένη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Γ. Είναι καθοριστική διαδικασία για να αποφευχθεί η περίσσεια του  ψεκαστικού υγρού κατά το τέλος της εργασίας ψεκασμού.
Δ. Το σύνολο των άλλων απαντήσεων είναι σωστό.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.07. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Α. Συνίσταται στον υπολογισμό της ταχύτητας του ελκυστήρα με την οποία πρέπει να γίνει η εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου, γνωρίζοντας την παροχή των ακροφυσίων που έχω επιλέξει και χρησιμοποιώντας την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου όπως συστήνεται στην ετικέτα του.
Β. Συνίσταται στον υπολογισμό της παροχής των ακροφυσίων, με βάση την ταχύτητα και τον χρόνο που θέλω να διαθέσω για να ολοκληρώσω τον ψεκασμό καθώς και την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου που συστήνει η ετικέτα του. 
Γ. Δεν είναι απαραίτητη να γίνεται σε κάθε ψεκασμό και ιδιαιτέρως εφόσον χρησιμοποιείται ψεκαστικό διάλυμα υψηλής αραίωσης.
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα η.08. Παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς είναι :
Α. ΠΟ δυνατός άνεμος ή η αυξημένη πίεση ψεκασμού.
Β. Υψηλή ταχύτητα εργασίας ή η χρήση ακατάλληλου μεγέθους ακροφυσίων.
Γ. Μεγαλύτερη από την συνιστώμενη απόστα- ση των ακροφυσίων από την επιφάνεια στόχο ή λάθος προσανατολισμός αυτών.
Δ. Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.09. Για την ασφάλεια του χρήστη :
Α. Δεν είναι απαραίτητη  η ύπαρξη προφυλακτήρων του δυναμοδότη.
Β. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμοδότη και στον δυναμολήπτη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.
Γ. Η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμολήπτη είναι αρκετή. 
Δ. Οι  φθορές στα εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης δεν παίζουν ρόλο.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα η.010. Για τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (επινώτιων ψεκαστήρων):
Α. Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται με βάση την προσωπική ταχύτητα βηματισμού και το ρυθμό εφαρμογής του χρήστη και πάντοτε μόνο με τη χρήση καθαρού νερού.
Β.Πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, όπως ισχύει και για τους νεφελοψεκαστήρες και ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών.
Γ. Δεν απαιτείται βαθμονόμησή του, λόγω μικρού όγκου ψεκαστικού διαλύματος. 
Δ. Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ

 

θ) Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού. Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

Θέμα θ.01. Οι βραχίονες ψεκασμού στα ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλης καλλιέργειας
Α. Πρέπει να είναι χαλαροί.
Β. Δεν έχει σημασία σε τι ύψος βρίσκονται από την επιφάνεια-στόχο.
Γ. Απαγορεύεται να έχουν διαφορετική διατομή κατά το μήκος τους.
Δ. Κατασκευάζονται ώστε  να ασφαλίζονται κατά τη μεταφορά και να ρυθμίζονται σε ύψος και κλίση κατά την εφαρμογή, μέσω κατάλληλων διατάξεων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.02. Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των ακροφυσίων μπορούμε
Α. Να τα αποφράζουμε φυσώντας με  το στόμα.
Β. Να τα ξεπλένουμε, χρησιμοποιώντας ειδικό βουρτσάκι ή να χρησιμοποιούμε δέσμη πεπιεσμένου αέρα.
Γ. Να τα αποφράζουμε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο π.χ. καρφί.
Δ. Να μην τα συντηρούμε αν στο ψεκαστικό διάλυμα έχει προηγηθεί καλή ανάδευση.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.03. Το μανόμετρο πρέπει :
Α. Να έχει εύρος 80 bar όταν προορίζεται  για νεφελοψεκαστήρα.
Β. Δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί όταν γνωρίζουμε την πίεση λειτουργίας της αντλίας.
Γ. Να είναι κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού εφαρμογής και να είναι ευανάγνωστο από τη θέση του χειριστή.
Δ. Να έχει ένδειξη (λαμπάκι) που να υποδεικνύει άμεσα τυχόν διαρροή.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα θ.04. Η βαλβίδα ασφαλείας εφόσον υπάρχει :
Α. Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στη δεξαμενή. 
Β. Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στο περιβάλλον.
Γ. Όταν ενεργοποιηθεί διακόπτει τη λειτουργία του ψεκαστικού μηχανήματος.
Δ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνο.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα θ.05. Τα ακροφύσια των ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών:
Α. Μπορούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού αν είναι βουλωμένα.
Β. Πρέπει να τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.
Γ. Επιτρέπεται να στάζουν μέχρι 30 δευτερόλεπτα μετά την παύση λειτουργίας του ψεκαστικού μηχανήματος.
Δ. Πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 ημέρες.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.06. Η αντλία ψεκασμού :
Α. Δεν είναι από τα σημαντικά μέρη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. 
Β. Αν παρουσιάζει δονήσεις σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την ταχύτητα ψεκασμού.
Γ. Οποιαδήποτε διαρροή παρουσιάσει είναι άνευ σημασίας, αν εξασφαλίζεται σταθερή πίεση.
Δ. Πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή ψεκαστικού υγρού, να μην παρουσιάζει δονήσεις και διαρροές στην αναρρόφηση ή στην κατάθλιψη.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.07. Η ανάδευση του ψεκαστικού υγρού :
Α. Δεν είναι απαραίτητη αν το φάρμακο είναι υδατοδιαλυτό.
Β. Επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το φάρμακο είναι σε μορφή σκόνης.
Γ. Επιβάλλεται πάντα ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια συγκέντρωση φυτοφαρμάκου σε όλο τον όγκο του ψεκαστικού υγρού μέσα στη δεξαμενή.
Δ. Στις μικρές δεξαμενές μπορεί να γίνεται με το χέρι εφόσον φοράμε γάντια.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα θ.08. Για τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού:
Α. Δεν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τον όγκο της.
Β. Πρέπει να υπάρχει ευκρινής δείκτης περιεχομένου, ορατός από τη θέση του χειριστή.
Γ. Μία  αυξημένη τραχύτητα στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής, βοηθάει στην καλή ανάδευση του περιεχομένου.
Δ. Το σύστημα ανάδευσης δεν είναι υποχρεωτικό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.09. Η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Α. Είναι υποχρεωτική για την καλύτερη οργάνωση της περιοδικής επιθεώρησης που ακολουθεί.
Β. Είναι υποχρεωτική γιατί προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Γ. Εξυπηρετεί τη δημιουργία μητρώου που τηρείται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις ισχύουν.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.010. Για τον ψεκασμό ζιζανιοκτόνων εδάφους χρησιμοποιούμε μπέκ:
Α. Τύπου σκούπας.
Β. Τύπου κώνου.
Γ. Ομοιόμορφης κατανομής.
Δ. Συγκεντρωτικά.
Σωστό είναι το: Α.