ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 142
A+ A A-

Περιγραφή Κεφαλαίου 2

Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 2 Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 2

Αφορά τις περιπτώσεις (γ), (στ), (ζ) και (λ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις

γ). Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών, ειδικότερα δε:

  •    αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται ή τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τους τρόπους με τον οποίον παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς
  •    ββ) τα συμπτώματα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και την παροχή πρώτων βοηθειών·
  •    γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιμα έντομα, την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και για το περιβάλλον γενικότερα.

στ) Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων, και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα· συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

ζ) Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.

ι) Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.

λ) Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.

 

γ). Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών, ειδικότερα δε:
αα) οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται ή τρώγουν είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τους τρόπους με τον οποίον παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς
ββ) τα συμπτώματα δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα και την παροχή πρώτων βοηθειών·
γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελούν στόχο, τα ωφέλιμα έντομα, την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα και για το περιβάλλον γενικότερα.

Θέμα γ.01. Σε περίπτωση ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων με χρήση πτυσσόμενης ράμπας, ο χειριστής του τρακτέρ:
Α. Οφείλει να οδηγεί πάντα κόντρα στον άνεμο για να μην εισπνέει το ψεκαστικό υγρό. 
Β. Οφείλει να φορά τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Οφείλει να φορά μόνο μάσκα προσώπου. 
Δ. Οφείλει να φορά πλήρη στολή (μάσκα, μπότες, γάντια κλπ).
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.02. Η μετάγγιση γεωργικών φαρμάκων από την αρχική συσκευασία σε άλλα μικρότερα δοχεία:
Α. Προτείνεται. 
Β. Απαγορεύεται.
Γ. Επιβάλλεται. 
Δ. Επιτρέπεται μόνο αν γίνεται παρουσία ειδικού επιστήμονα. 
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.03. Ένα ψεκαστικό μηχάνημα που παρουσιάζει διαρροές:
Α. Δεν αποτελεί κίνδυνο αν η διαρροή είναι μικρή. 
Β. Αποτελεί άμεσο κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί.
Γ. Πρέπει να γεμίζεται με περισσότερο ψεκαστικό υγρό. 
Δ. Χρησιμοποιείται αν ο χρήστης φοράει αδιάβροχη φόρμα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα γ.04. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην καλλιέργεια όπου έγινε ψεκασμός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Για 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. 
Β. Πριν περάσει χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
Γ. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός. 
Δ. Πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.05. Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:

Α. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε αφού πέρασε χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
Γ. Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
Δ. Επιτρέπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνη του γεωργικού φαρμάκου στο προϊόν που συγκομίζεται.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.06. Σε περίπτωση που χυθεί στο δέρμα γεωργικό φάρμακο: 
Α. Πλένουμε με άφθονο νερό το δέρμα και ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Εφόσον το γεωργικό φάρμακο δεν είναι ιδιαίτερα τοξικό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Γ. Πλένουμε το δέρμα με νερό και σαπούνι και λαμβάνουμε προληπτικά αντίδοτο.
Δ. Επικοινωνούμε με την εταιρεία που διαθέτει το γεωργικό φάρμακο στην αγορά για να ενημερωθούμε για την επικινδυνότητά του.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.07. Τα ωφέλιμα έντομα:
Α. Επηρεάζονται από τα γεωργικά φάρμακα μόνο όταν αυτά είναι εντομοκτόνα. 
Β. Δεν επηρεάζονται από τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται στο χώμα ή στην αρχή της καλλιέργειας.
Γ. Επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τα διάφορα γεωργικά φάρμακα σύμφωνα με την ετικέτα τους.
Δ. Δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν βαριά σήμανση τοξικότητας (τοξικό κλπ).
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.08. Τα ωφέλιμα έντομα:
Α. Είναι έντομα που προστατεύονται λόγω κινδύνου εξαφάνισής τους. 
Β. Είναι έντομα με θετικές επιδράσεις που βοηθούν π.χ. στον έλεγχο των επιβλαβών εντόμων και εχθρών της καλλιέργειας, ή όπως οι μέλισσες, οι βομβίνοι κλπ που βοηθούν στην επικονίαση των φυτών.
Γ. Είναι μόνο οι μέλισσες. 
Δ. Είναι έντομα που βοηθούν τη δράση συγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.09. Η πασχαλίτσα είναι ωφέλιμο έντομο γιατί:
Α. Καταναλώνει άλλα βλαβερά έντομα. 
Β. Δένει καλύτερα ο καρπός σε πολλές καλλιέργειες.
Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο έντομο συνδεδεμένο με παραδόσεις. 
Δ. Βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.010. Φυτά που βρίσκονται γειτονικά του κτήματος που γίνεται εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου:
Α. Δεν κινδυνεύουν παρά μόνο εάν εφαρμόζονται ζιζανιοκτόνα. 
Β. Δεν κινδυνεύουν εκτός εάν ο ψεκασμός γίνεται με τουρμπίνες.
Γ. Δεν κινδυνεύουν, φτάνει να εφαρμόζονται όταν δε φυσάει. 
Δ. Δεν κινδυνεύουν όταν: εφαρμόζονται αφενός μεν καλές γεωργικές πρακτικές (ψεκασμός όταν δεν φυσάει δυνατός άνεμος κλπ) αλλά και οι οδηγίες της ετικέτας.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.011. Κατά το γέμισμα του ψεκαστικού βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγός:
Α. Φοράει γυαλιά, μάσκα, γάντια, μπότες και φόρμα. 
Β. Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας αρκεί να μην χυθεί πάνω του το γεωργικό φάρμακο.
Γ. Φοράει τα μέσα προσωπικής προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
Δ. Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας, όταν έχει πολύχρονη εμπειρία στους ψεκασμούς.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.012. Οι κίνδυνοι για τους χειριστές των γεωργικών φαρμάκων, είναι μεγάλοι όταν:
Α. Το γεωργικό φάρμακο δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας ή είναι ληγμένο. 
Β. Είναι καλοκαίρι, ή τα γεωργικά φάρμακα εφαρμόζονται σε θερμοκήπια.
Γ. Όταν ο χειριστής είναι κουρασμένος ή νηστικός. 
Δ. Δεν εφαρμόζονται όλα όσα λέει η ετικέτα για τα μέτρα προστασίας.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα γ.013. Οι κίνδυνοι για τους περαστικούς και επισκέπτες, κατά την διάρκεια εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου, είναι μεγαλύτεροι όταν:
Α. Δεν τους έχουμε ειδοποιήσει ότι έχει γίνει ψεκασμός ή άλλη εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Είναι άνοιξη και έχουν αλλεργία.
Γ. Δεν φοράνε τα μάλλινα ρούχα. 
Δ. Είναι πιο κοντοί από το ύψος της καλλιέργειας που ψεκάστηκε.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.014. Ανησυχούμε για πιθανή δηλητηρίαση όταν κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με γεωργικό φάρμακο:
Α. Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό.
Β. Έχει ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες.
Γ. Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό και ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες. 
Δ. Παρουσιάζει έστω ένα σύμπτωμα από τα αναφερόμενα στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.015. Εφόσον αντιληφθούμε κατάποση γεωργικού φαρμάκου:
Α. Χορηγούμε αμέσως εμετικό. 
Β. Χορηγούμε εμετικό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.
Γ. Ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας και ζητάμε άμεσα ιατρική συμβουλή. 
Δ. Επικοινωνούμε με το κατάστημα που προμήθευσε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.016. Τα γεωργικά φάρμακα που ενσωματώνονται στο έδαφος:
Α. Δεν έχουν καμία επίδραση στα πουλιά. 
Β. Έχουν επίδραση μόνο στις κότες.
Γ. Έχουν επιδράσεις μόνο στα πουλιά που φωλιάζουν στο έδαφος. 
Δ. Μπορεί να έχουν επιδράσεις στα πουλιά, αν δεν γίνει καλή ενσωμάτωση.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.017. Η είσοδος σε θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό πρέπει να γίνεται:
Α. Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο. 
Β. Σε 48 ώρες το χειμώνα και σε 6 ώρες το καλοκαίρι, μετά τον ψεκασμό.
Γ. Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριστεί ο χώρος εκτός αν κάτι άλλο αναφέρεται στην ετικέτα. 
Δ. Φορώντας τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για τουλάχιστον μία ημέρα.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.018. Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει:
Α. Για 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή απαγορεύονται οι ψεκασμοί με όλα τα γεωργικά φάρμακα. 
Β. Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου για να συγκομίσω.
Γ. Μπορώ να συγκομίσω και νωρίτερα αρκεί να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου μέχρι να καταναλωθεί. 
Δ. Το φάρμακο είναι μέτρια οικολογικό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.019. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται το κάπνισμα:
Α. Εφόσον ο ψεκαστής φορά τα γάντια που αναφέρονται επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
Γ. Εφόσον τα τσιγάρα δεν έχουν βραχεί από το ψεκαστικό υγρό. 
Δ. Εφόσον είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα γ.020. Η κατανάλωση τροφής κατά την διάρκεια του ψεκασμού επιτρέπεται μόνο όταν:
Α. Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάζουμε είναι μυκητοκτόνο.
Β. Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάζουμε έχει μικρή τοξικότητα.
Γ. Βγάζουμε τα γάντια που φοράμε  στον ψεκασμό.
Δ. Ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.021. Η χρήση καυσόξυλων για ψήσιμο από ψεκασμένες καλλιέργειες (πχ. κληματίδες από κλάδεμα αμπελιού) επιτρέπεται μόνο όταν:
Α. Έχει περάσει το χρονικό διάστημα της τελευταίας επέμβασης πριν την συγκομιδή. 
Β. Είναι χειμώνας.
Γ. Ποτέ. 
Δ. Εάν δεν φυσάει αέρας.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα γ.022. Εάν η καλλιέργεια που θα ψεκάσουμε γειτνιάζει με άλλη καλλιέργεια που είναι κοντά στο στάδιο της συγκομιδής λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:
Α. Να μην πέσει ψεκαστικό υγρό στη γειτονική καλλιέργεια. 
Β. Να χρησιμοποιήσουμε μικρότερες από τις συνιστώμενες δόσεις.
Γ. Να μην είναι κοντά ο ιδιοκτήτης. 
Δ. Να είναι ποτισμένη η γειτονική καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα γ.023. Κατά τη χρήση ενός σκευάσματος χωρίς να ληφθούν τα ατομικά μέσα προστασίας, ο παραγωγός αισθάνεται έντονη αναπνευστική δυσφορία:
Α. Είναι σύνηθες φαινόμενο και αρκεί να διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκασμό. 
Β. Οφείλει μετά τον ψεκασμό να ενημερώσει τον προμηθευτή του και να ζητήσει συμβουλές.
Γ. Εφόσον δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Δ. Πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή και να επιδείξει την ετικέτα του φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.024. Οι ψεκασμοί την περίοδο της ανθοφορίας των φυτών:
Α. Είναι συχνά όχι αποτελεσματικοί. 
Β. Μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες όταν χρησιμοποιούνται μελισσοτοξικά σκευάσματα.
Γ. Συνιστώνται πάντα. 
Δ. Δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες, αν γίνονται απογευματινές ώρες.
Σωστό είναι το: B

Θέμα γ.025. Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα:
Α. Τη δόση εφαρμογής. 
Β. Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Γ. Το στάδιο ανάπτυξης του ζιζανίου. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.026. Πού πλένουμε τα προστατευτικά μέσα (φόρμα, καπέλο, γάντια):
Α. Στο πλυντήριο μαζί με όλα τα ρούχα της οικογένειας. 
Β. Τα ξεπλένουμε ξεχωριστά από άλλα ρούχα και τα στεγνώνουμε στον ήλιο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Γ. Στο χωράφι.
Δ. Δεν τα πλένουμε ποτέ.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα γ.027. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώσει όταν ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος:
Α. Εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό. 
Β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από το χρόνο ψεκασμού.
Γ. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί.
Σωστό είναι το: Δ

 

στ). Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, τον χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων, και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας γεωργικού φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα· συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

Θέμα στ.01. Ο χώρος αποθήκευσης των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος γιατί:
Α. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται πέρα από την διάρκεια που γράφει η ετικέτα. 
Β. Έτσι αποφεύγεται η εξασθένισή τους.
Γ. Έτσι αποφεύγεται η εισπνοή τους όταν ανοίγει την αποθήκη.
Δ. Έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία της αποθήκης.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.02. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;
Α. Να ψεκάζουμε κόντρα στον άνεμο με επινώτιους ψεκαστήρες. 
Β. Να καπνίζουμε κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
Γ. Να αποφράζουμε τα μπεκ (ακροφύσια) φυσώντας με το στόμα. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις. 
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.03. Τα μέσα προστασίας, όπως γάντια και ρούχα (αν δεν είναι μίας χρήσεως) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου πρέπει να πλένονται:
Α. Καθημερινά.
Β. Μία φορά την εβδομάδα.
Γ. Αμέσως μετά τον ψεκασμό. 
Δ. Ποτέ. Πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.04. Ο ψεκαστήρας πρέπει να πλένεται:
Α. Αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή του.
Β. Μόνο όταν ψεκάσουμε με γεωργικό φάρμακο που μπορεί να τον καταστρέψει.
Γ. Μόνο εάν χρησιμοποιήθηκαν τοξικά γεωργικά φάρμακα.
Δ. Μόνο όταν παρουσιάζει διαρροές.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.05. Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …
Α. Εφόσον δεν θυμόμαστε τη χρήση του. 
Β. Ποτέ. 
Γ. Πάντα πριν την εφαρμογή και τις ακολουθούμε πιστά. 
Δ. Όταν αγοράζουμε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.06. Για να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ποσότητα του γεωργικού φαρμάκου;
Α. Χρησιμοποιούμε κουτάλι για τα στερεά και ποτήρι κρασιού για τα υγρά. 
Β. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα μέτρησης.
Γ. Απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ζυγαριά ακριβείας. 
Δ. Για υγρά και στερεά γεωργικά φάρμακα χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε σημαδεμένο ποτηράκι.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.07. Τα γεωργικά φάρμακα αποθηκεύονται…
Α. Πάντα κλειδωμένα. 
Β. Κλειδωμένα όσα είναι ακριβά.
Γ. Κλειδωμένα εφόσον είναι ιδιαίτερα τοξικά. 
Δ. Σε ανοικτή αποθήκη.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.08. Τα γάντια που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι:
Α. Δερμάτινα για να αντέχουν. 
Β. Μάλλινα για να προφυλάσσουν και από κρυοπαγήματα.
Γ. Λεπτά πλαστικά όπως τα γάντια κουζίνας για να αντικαθίστανται μετά από κάθε ψεκασμό. 
Δ. Ειδικά γάντια ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.09. Τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα…
Α. Δεν χρησιμοποιούνται αλλά αποστέλλονται στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. 
Β. Χρησιμοποιούνται εφόσον η εικόνα τους είναι κανονική.
Γ. Χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες που δεν θα καταναλωθούν όπως τα λουλούδια στον κήπο. 
Δ. Χρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με μη ληγμένα γεωργικά φάρμακα.
Σωστό είναι το: Α .

Θέμα στ.010. Στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων:
Α. Τα υγρά τοποθετούνται πάνω από τα στερεά γεωργικά φάρμακα. 
Β. Διατηρούμε τις κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων για να τις επαναχρησιμοποιήσουμε.
Γ. Τα στερεά τοποθετούνται πάνω από τα υγρά γεωργικά φάρμακα. 
Δ. Αποθηκεύουμε τρόφιμα και ποτά.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.011. Ποια είναι τα σωστά μέσα προστασίας που πρέπει να φοράμε κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου:
Α. Όποια αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου. 
Β. Γάντια, και μπότες.
Γ. Αδιάβροχη φόρμα, και μάσκα. 
Δ. Ότι συστήνει το κατάστημα από όπου προμηθευτήκαμε το γεωργικό φάρμακο.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα στ.012. Πότε φοράμε τα μέσα προστασίας;
Α. Αφού ετοιμάσουμε το ψεκαστικό διάλυμα. 
Β. Όταν το τρακτέρ δεν έχει κλειστό κουβούκλιο.
Γ. Όταν φυσάει δυνατός άνεμος. 
Δ. Πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα στ.013. Ποιος είναι ο πιο συχνός τρόπος εισόδου μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό;
Α. Απορρόφηση από το δέρμα. 
Β. Με την εισπνοή.
Γ. Με την κατάποση. 
Δ. Μέσω των φρούτων / λαχανικών που τρώμε.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα στ.014. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος φοράω ανθεκτικά γάντια νιτριλίου;
Α. Κάτω από τη φόρμα προστασίας. 
Β. Πάνω από τη φόρμα προστασίας.
Γ. Πάνω από μάλλινα γάντια.
Δ. Μόνο εάν βάλω το χέρι μου μέσα στο βυτίο με το ψεκαστικό υγρό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.015. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται:
Α. Μέσα στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων. 
Β. Σε καλά αεριζόμενο χώρο με στεγανό δάπεδο.
Γ. Στο χώμα εντός της καλλιέργειας. 
Δ. Στο χώμα αλλά εκτός της καλλιέργειας.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.016. Ξεπλένω τρεις (3) φορές τις κενές συσκευασίες με καθαρό νερό και ρίχνω το νερό:
Α. Στο ψεκαστικό βυτίο. 
Β. Στο χωράφι.
Γ. Στην αποχέτευση. 
Δ. Σε άλλο δοχείο όπου συγκεντρώνω τα υγρά.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.017. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής (ψεκασμός) φοράω:
Α. Πέδιλα.
Β. Λαστιχένιες μπότες χωρίς εσωτερική επένδυση.
Γ. Αθλητικά παπούτσια.
Δ. Δερμάτινες μπότες.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.018. Αναγκαίο είναι το πλύσιμο για:
Α. Τη φόρμα μιας χρήσης. 
Β. Τη φόρμα πολλαπλών χρήσεων.
Γ. Τη μάσκα μιας χρήσης
Δ. Τα αθλητικά παπούτσια.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.019. Μετά τον ψεκασμό:
Α. Συνεχίζω με τις υπόλοιπες δουλειές.
Β. Μπαίνω στο χωράφι και ελέγχω.
Γ. Κάνω ντους.
Δ. Ξεκουράζομαι στην άκρη του χωραφιού.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα στ.020. Χρησιμοποιώ μεγαλύτερη δόση από την αναγραφόμενη στην ετικέτα ενός εντομοκτόνου:
Α. Όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα προσβολής από έντομα. 
Β. Ποτέ σε καμία περίπτωση.
Γ. Όταν ο ψεκασμός είναι προληπτικός. 
Δ. Όταν θέλω να καταπολεμήσω ταυτόχρονα περισσότερα από δυο είδη εντόμων.
Σωστό είναι το: B

Θέμα στ.021. Ψεκάζω μόνο όταν ο άνεμος:
Α. Δεν είναι ισχυρός. 
Β. Έχει άπνοια, αλλιώς απαγορεύεται.
Γ. Δεν είναι κρύος. 
Δ. Πνέει αντίθετα.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.022. Πόσο γεωργικό φάρμακο πρέπει να αγοράζω;
Α. Όσο χρειάζεται η καλλιέργειά μου για όλη την καλλιεργητική περίοδο, με βάση την ποσότητα που αγόρασα πέρυσι. 
Β. Όσο χρειάζομαι για τον ψεκασμό που πρόκειται να κάνω.
Γ. Όσο χρειάζομαι για δύο ψεκασμούς, έτσι ώστε να έχω σε περίπτωση που δεν «πετύχει» ο πρώτος ψεκασμός. 
Δ. Την ποσότητα που θα μου προτείνει το κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.023. Για να μετρήσω την απαιτούμενη ποσότητα (έστω 100 κυβικά εκατοστά) ενός γεωργικού φαρμάκου σε υγρή μορφή…
Α. Χρησιμοποιώ κουταλάκι το γλυκού. 
Β. Χρησιμοποιώ κουτάλι της σούπας.
Γ. Χρησιμοποιώ ζυγαριά. 
Δ. Χρησιμοποιώ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά εκατοστά ή ογκομετρική σύριγγα.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα στ.024. Από μπουκάλι των 250 κυβικών εκατοστών ενός εντομοκτόνου, χρησιμοποιώ τα 200 κυβικά εκατοστά, που είναι η μέγιστη προβλεπόμενη δόση σύμφωνα με την ετικέτα. Τα υπόλοιπα 50 κυβικά εκατοστά…
Α. Τα προσθέτω στο ψεκαστικό διάλυμα. 
Β. Τα διατηρώ στην αποθήκη αφού κλείσω καλά το μπουκάλι για τον επόμενο ψεκασμό που θα χρειαστεί να κάνω με το ίδιο εντομοκτόνο.
Γ. Το αφήνω στο χωράφι για τον επόμενο ψεκασμό. 
Δ. Αφού πλύνω 3 φορές το μπουκάλι και αδειάσω τα απόνερα στο ψεκαστικό δοχείο, το πετάω στα σκουπίδια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα στ.025. Ποιος από τους παρακάτω χώρους θεωρείται πιο κατάλληλος για αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Α. Μια μεταλλική ντουλάπα που κλειδώνει κι αερίζεται σε ειδική χτιστή αποθήκη ή ειδική χτιστή αποθήκη που κλειδώνει κι αερίζεται. 
Β. Δεν πρέπει να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος γιατί πάντα αγοράζονται οι ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα ψεκασμό.
Γ. Μία ανοιχτή αποθήκη στο χώρο δίπλα από το τρακτέρ για εύκολη πρόσβαση.
Δ. Κουτί που βρίσκεται πάνω στο τρακτέρ.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα στ.026. Όταν έχει άνεμο και για να περιορίσω την απομάκρυνση του ψεκαστικού υγρού εκτός στόχου (καλλιέργεια, έδαφος):
Α. Αυξάνω την πίεση ψεκασμού. 
Β. Μειώνω την πίεση ψεκασμού. 
Γ. Ψεκάζω κόντρα στον άνεμο. 
Δ. Ψεκάζω σύμφωνα με τη φορά του ανέμου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα στ.027. Εάν κοντά στην καλλιέργεια που θα ψεκάσω υπάρχουν κυψέλες με μέλισσες :
Α. Ψεκάζω μόνο με μυκητοκτόνα. 
Β. Ψεκάζω μόνο ζιζανιοκτόνα.
Γ. Ζητάω από τον ιδιοκτήτη να τις απομακρύνει. 
Δ. Ενημερώνω  τον γεωπόνο του καταστήματος που προμηθεύομαι τα γεωργικά φάρμακα και ακολουθώ τις συμβουλές του και τις οδηγίες της ετικέτας των γεωργικών φαρμάκων.
Σωστό είναι το: Δ

 

ζ) Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.

Θέμα ζ.01. Όταν το έδαφος είναι πολύ αμμώδες, υπάρχει κίνδυνος:
Α. Να ξεπλυθεί ένα ζιζανιοκτόνο και να φτάσει σε υπόγεια νερά. 
Β. Να αλλάξει δομή το έδαφος από τα ζιζανιοκτόνα που ψεκάζονται.
Γ. Να δεσμευτεί και να μη δράσει ένα ζιζανιοκτόνο. 
Δ. Να μη δράσει ένα ζιζανιοκτόνο.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.02. Εάν αναμένεται βροχή, τότε ο ψεκασμός…
Α. Πρέπει να γίνει άμεσα, πριν ξεκινήσει η βροχή. 
Β. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 48 ώρες.
Γ. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 24 ώρες. 
Δ. Αναβάλλεται μέχρι να μην προβλέπεται βροχή για 6-8 ώρες.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.03. Όταν επικρατεί παγωνιά ή ψυχροί άνεμοι…
Α. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται τις ζεστές ώρες τις ημέρας. 
Β. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται νωρίς το πρωί.
Γ. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται αργά το βράδυ. 
Δ. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα πρέπει να αποφεύγονται.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.04. Ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος με ελαφριά άροση γίνεται…
Α. Σε όλα τα ζιζανιοκτόνα. 
Β. Όταν το έδαφος είναι ελαφρύ (αμμώδες).
Γ. Όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του. 
Δ. Όταν προβλέπεται από την ετικέτα του ζιζανιοκτόνου.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα ζ.05. Σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος, ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων και ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι:
Α. Μεγαλύτερος από αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος. 
Β. Μικρότερος από αυτόν σε βαρύ αργιλλώδες έδαφος.
Γ. Ίδιος με αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος. 
Δ. Εξαρτάται από την χρονιά.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.06. Σε επικλινή εδάφη (με κλίση μεγαλύτερη από 10%)…
Α. Ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνα. 
Β. Ελέγχουμε τα ζιζάνια μόνο με χορτοκοπή, ώστε να διατηρείται η φυτοκάλυψη για να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.
Γ. Κάνουμε μόνο επιφανειακή άροση για ζιζανιοκτονία. 
Δ. Εφαρμόζουμε κοκκώδη ζιζανιοκτόνα.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ζ.07. Αν η καλλιέργεια μου γειτνιάζει με επιφανειακά ύδατα (ποτάμι, λίμνη, ρυάκι, στραγγιστικό δίκτυο), τότε:
Α. Κατά τον ψεκασμό ψεκάζω και στο νερό για να αποφύγω εξάπλωση ασθενειών από αυτό στην καλλιέργεια μου.
Β. Λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην φτάσει γεωργικό φάρμακο στο νερό.
Γ. Δεν εφαρμόζω εντομοκτόνα που έχουν τοξικότητα στα ψάρια. 
Δ. Δεν εφαρμόζω ζιζανιοκτόνα που έχουν τοξικότητα στα φύκη.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα ζ.08. Αν στο αγροτεμάχιο που ψεκάζω υπάρχει γεώτρηση ή πηγάδι τότε:
Α. Ρίχνω το περισσευούμενο ψεκαστικό υγρό μέσα στη γεώτρηση-πηγάδι για να μην δηλητηριαστούν πουλιά και ζώα. 
Β. Δεν ψεκάζω κοντά στη γεώτρηση-πηγάδι ούτε ξεπλένω το ψεκαστικό εκεί.
Γ. Ψεκάζω γύρω από τη γεώτρηση. 
Δ. Ξεπλένω το ψεκαστικό στη γεώτρηση-πηγάδι.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα ζ.09. Το πότισμα με υπερβολική ποσότητα νερού:
Α. Προκαλεί έκπλυση (ξέπλυμα) των γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόστηκαν στο έδαφος. 
Β. Βοηθά στη δράση ων γεωργικών φαρμάκων που εφαρμόστηκαν στο έδαφος.
Γ. Δυναμώνει τα φυτά. 
Δ. Δεν έχει καμία επίπτωση.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα ζ.010. Ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων προς τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλος:
Α. Σε εδάφη με ρωγμές. 
Β. Σε εδάφη με χαλικώδες ή αμμώδες υπέδαφος.
Γ. Σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. 
Δ. Σε κάθε περίπτωση των άλλων απαντήσεων
Σωστό είναι το: Δ

ι). Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.

Θέμα ι.01. Αν σε περίπτωση ατυχήματος, χυθεί πάνω στο δέρμα γεωργικό φάρμακο και ιδιαίτερα αν είναι πυκνό, τότε:
Α. Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και εφόσον είναι τοξικό σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλένουμε καλά το δέρμα. 
Β. Πλένουμε καλά το δέρμα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες.
Γ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επισκεπτόμαστε γιατρό. 
Δ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ι.02. Σε περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει γεωργικό φάρμακο…
Α. Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και εφόσον είναι τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, σταματάμε τον ψεκασμό. 
Β. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με γιατρό.
Γ. Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επισκεπτόμαστε γιατρό. 
Δ. Μεταφέρουμε άμεσα τον ασθενή σε καθαρό αέρα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες .
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ι.03. Αν χυθεί ποσότητα γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος …
Α. Ρίχνουμε άφθονο νερό, ώστε τα απόνερα να πάνε στην αποχέτευση. 
Β. Ρίχνουμε απορροφητικό υλικό (άμμος) και σκεπάζουμε το σημείο.
Γ. Συλλέγουμε το ρυπασμένο χώμα και διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα απόβλητα. 
Δ. Αποφεύγουμε για 15 ημέρες το πότισμα στο συγκεκριμένο σημείο .
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα ι.04.Αν περισσέψει μικρή ποσότητα ψεκαστικού υγρού στον ψεκαστήρα
Α. Το αδειάζουμε στο δρόμο καθώς επιστρέφουμε στο σπίτι μας
Β. Το αδειάζουμε στο σημείο γεμίσματος των ψεκαστικών
Γ. Το αδειάζουμε σημειακά στο χωράφι ή σε γειτονικό κανάλι
Δ. Το αραιώνουμε με νερό και το ψεκάζουμε
Σωστό είναι το: Δ.

 

λ). Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.

Θέμα λ.01. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι:
Α. 166 
Β. Το τοπικό Κέντρο Υγείας.
Γ. 210-77.093.0777 
Δ. Διαθέσιμο από κάθε τοπικό παθολόγο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα λ.02. Σε περίπτωση δηλητηρίασης από γεωργικό φάρμακο, όπου ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του:
Α. Χορηγούμε άμεσα εμετικό για να αποβάλλει το γεωργικό φάρμακο . 
Β. Χορηγούμε άμεσα αντίδοτο για να αποφύγουμε περαιτέρω επίδραση του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Επικοινωνούμε άμεσα με γιατρό και εφαρμόζουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει. 
Δ. Επικοινωνούμε άμεσα με το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και εφαρμόζουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα λ.03. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων αναγράφεται:
Α. Στην είσοδο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
Β. Σε κάθε ετικέτα γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Στην είσοδο του τοπικού Κέντρου Υγείας ή αγροτικού ιατρού. 
Δ. Σε κάθε τιμολόγιο πώλησης γεωργικού φαρμάκου.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα λ.04. Η παρακολούθηση της υγείας των ψεκαστών γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται:
Α. Με ετήσιο καρδιογράφημα. 
Β. Με τακτικές εξετάσεις αφού ενημερώσουμε τον γιατρό για την ενασχόληση με τα γεωργικά φάρμακα.
Γ. Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης. 
Δ. Μόνο εφόσον εφαρμόζουμε τα γεωργικά φάρμακα χωρίς να φοράμε μπότες και γάντια.
Σωστό είναι το: Β

Fusce aliquam suscipit leo, nec tempor arcu tempus in. Suspendisse potenti. Vivamus posuere, turpis vitae egestas imperdiet, urna elit dictum.

Ιστότοπος: www.gavick.com