ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-

Περιγραφή Κεφαλαίου 3

Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 3 Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 3

Αφορά τις περιπτώσεις (δ), (ε) και (κ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις

 

δ) Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αρχές βιολογικής γεωργίας, μέθοδοι βιολογικού ελέγχου επιβλαβών οργανισμών, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Θέμα δ.01. Διασυστηματικό εντομοκτόνο είναι αυτό που…
Α. Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια. 
Β. Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα του
Γ. Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει ακόμη και τα έντομα που προσβάλλουν την επόμενη καλλιέργεια 
Δ. Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.02. Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο είναι αυτό που…
Α. Έχει εγκριθεί μέσα από διασυστηματική εξέταση. 
Β. Μπορεί να καταπολεμήσει εχθρούς και ασθένειες σε όλο το φυτό.
Γ. Πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους αγρότες μιας περιοχής για να δράσει. 
Δ. Μετά την εφαρμογή του καταστρέφει συγκεκριμένα ζιζάνια και όχι την καλλιέργεια που εφαρμόζεται.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.03. Αμειψισπορά είναι…
Α. Η εναλλαγή διαφορετικών γεωργικών φαρμάκων στο ίδιο χωράφι 
Β. Η εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι
Γ. Η εναλλαγή διαφορετικών ποικιλιών μιας καλλιέργειας στο ίδιο χωράφι. 
Δ. Η εναλλαγή βιολογικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στο ίδιο χωράφι.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.04. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Α. Επαναλαμβανόμενος ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα.
Β. Όψιμη φύτευση αφού φυτρώσουν τα ζιζάνια.
Γ. Πρώιμη φύτευση πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια. 
Δ. Αραιή φύτευση σε σημεία που δεν φυτρώνουν ζιζάνια.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.05. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Α. Συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη και χημική απολύμανση εδάφους.
Β. Συγκαλλιέργεια χωρίς εδαφοκάλυψη και χημική απολύμανση εδάφους.
Γ. Συγκαλλιέργεια και χημική απολύμανση εδάφους.
Δ. Συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.06. Η μετάδοση επιβλαβών (φυτοπαθογόνων) οργανισμών από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό γίνεται όταν:
Α. Είναι παλαιά.
Β. Δεν καθαρίζονται τακτικά.
Γ. Είναι καινούρια.
Δ. Δεν ρυθμίζονται σωστά τα μπεκ.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.07. Οι ανθεκτικές ποικιλίες φυτών, πρέπει να προτιμούνται:
Α. Μόνο εφόσον υπάρχει σχετική εντολή από τις αρμόδιες αρχές.
Β. Μόνο εφόσον επιδοτούνται.
Γ. Μόνο εφόσον υπάρχει σε έξαρση μια ασθένεια.
Δ. Πάντα, εφόσον βοηθούν στην προληπτική αντιμετώπιση του παθογόνου.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.08. Για να προστατέψω ένα ωφέλιμο έντομο στο χωράφι μου…
Α. Εφαρμόζω μέτρα βιολογικού ελέγχου και αν χρειαστεί γεωργικά φάρμακα, που σύμφωνα με τις συμβουλές του γεωπόνου δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του.
Β. Δεν ψεκάζω ποτέ με ζιζανιοκτόνα.
Γ. Δεν χρησιμοποιώ χημικά λιπάσματα.
Δ. Δεν ψεκάζω με υψηλή θερμοκρασία.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.09. Με τις παγίδες με κόλλα μπορώ:
Α. Να παρακολουθώ αν έχει γίνει σωστός ψεκασμός ενός γεωργικού φαρμάκου.
Β. Να παρακολουθώ αν έβρεξε.
Γ. Να ελέγχω την κατάσταση  του χωραφιού μου.
Δ. Να παρακολουθώ τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.010. Με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων του ξύλου μετά το κλάδεμα των δένδρων…
Α. Γίνεται προληπτικός ψεκασμός του δένδρου με μυκητοκτόνα πριν το κλάδεμα.
Β. Μεσαίες και μεγάλες τομές καλύπτονται με ειδικό επουλωτικό πληγών.
Γ. Διατηρείται στρώμα από ζιζάνια στο έδαφος κάτω από το δένδρο.
Δ.Ο κλαδευτής των δένδρων φορά ειδικά γάντια.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.011. Το καλό κλάδεμα με την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και ο αερισμός του δέντρου που προκύπτει από το κλάδεμα …
Α. Πρέπει να γίνεται μετά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων.
Β. Αποτελούν μέτρο έκτακτης ανάγκης.
Γ. Δεν επηρεάζουν τις ανάγκες του δένδρου για εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.
Δ. Είναι το πρώτο μέτρο μείωσης των προσβολών από εχθρούς (κυρίως κοκκοειδή) και ασθένειες.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.012. Η οξαλίδα (ζιζάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Α. Για παραγωγή τσαγιού. 
Β. Σε τίποτα.
Γ. Για εδαφοκάλυψη και περιορισμό των ζιζανίων στην ελιά, στο αμπέλι και στα εσπεριδοειδή.
Δ. Για περιορισμό των εντόμων.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.013. Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται:
Α. Αποκλειστικά για στενόφυλλα ζιζάνια.
Β. Πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας.
Γ. Αποκλειστικά για πλατύφυλλα ζιζάνια.
Δ. Μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα δ.014. Η καλύτερη εποχή για την εφαρμογή της ηλιαπολύμανσης είναι:
Α.Ο χειμώνας.
Β. Η άνοιξη.
Γ. Το καλοκαίρι.
Δ. Το φθινόπωρο.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.015. Η ηλιαπολύμανση εφαρμόζεται:
Α. Μόνο σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.
Β. Μόνο σε φρούτα και λαχανικά.
Γ. Μόνο σε λαχανικά.
Δ. Σε πολλές καλλιέργειες.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα δ.016. Με το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων
Α. Ενημερωνόμαστε για τον καιρό.
Β. Ενημερωνόμαστε για τις επιδοτήσεις.
Γ. Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των εντόμων και ασθενειών στην περιοχή.
Δ. Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων πέραν των αναγραφόμενων στην ετικέτα τους.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.017. Χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες κολλητικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε παγίδες):
Α. Ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη και τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
Β. Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα συνδυασμού ενός εντομοκτόνου με άλλο.
Γ. Διαπιστώνουμε αν υπάρχουν ωφέλιμα έντομα στην καλλιέργεια.
Δ. Απωθούνται τα επιβλαβή έντομα από την καλλιέργεια.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.018. Μία βιολογική μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται:
Α. Μόνο όταν έχουμε πιστοποιηθεί για βιολογική καλλιέργεια.
Β. Κατά προτίμηση σε σχέση με τα χημικά μέσα.
Γ. Κατά προτίμηση μετά τα χημικά μέσα
Δ. Μόνο εφόσον έχουν αποτύχει τα χημικά μέσα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα δ.019. Τα ψεκαστικά μέσα τύπου τουρμπίνας εφαρμόζονται:
Α. Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος. 
Β. Όταν το κτήμα είναι μεγάλο και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος.
Γ. Όταν το κτήμα είναι μεγάλο κα η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
Δ. Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.020. Για να αποφύγω την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από ένα επιβλαβές έντομο:
Α. Χρησιμοποιώ το ίδιο εντομοκτόνο συνεχώς για μερικά χρόνια.
Β. Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Γ. Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με ίδιο τρόπο δράσης.
Δ. Φροντίζω να εναλλάσσω εντομοκτόνα που είναι στην ίδια χημική ομάδα.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα δ.021. Ανθεκτικότητα εντόμων σε ένα εντομοκτόνο σημαίνει ότι:
Α. Το εντομοκτόνο αυτό δεν είναι πλέον  αποτελεσματικό στα συγκεκριμένα έντομα.
Β. Τα έντομα παρουσιάζουν καλύτερη ανάπτυξη μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου εντομοκτόνου.
Γ. Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με μειωμένες δόσεις του συγκεκριμένου εντομοκτόνου. 
Δ. Τα έντομα είναι πλέον ανθεκτικά σε όλα τα εντομοκτόνα.
Σωστό είναι το: Α.

Θέμα δ.022. Ο παραγωγός πρέπει να συμβουλεύεται γεωπόνο για τη φυτοπροστασία της καλλιέργειάς του…
Α. Μία φορά το χρόνο.
Β. Μία φορά το μήνα.
Γ. Όταν χρειάζεται τις συμβουλές του.
Δ. Καθημερινά.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα δ.023. Ενέργειες μετά τη συγκομιδή (πχ όργωμα με αλέτρι με υνί σε ετήσιες καλλιέργειες, συλλογή καρπών πάνω στο δέντρο ή και κάτω στο έδαφος που είναι προσβεβλημένοι, κλάδεμα δέντρων και αφαίρεση με κάψιμο προσβεβλημένων μερών, ψεκασμός πριν το φούσκωμα των ματιών σε δέντρα με χαλκούχα ή με ορυκτέλαια-παραφινέλαια) …
Α. Μπορούν να μειώνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Β. Δεν μειώνουν ποτέ το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Γ. Αυξάνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών(που διαχειμάζουν στο έδαφος) και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Δ. Είναι χωρίς σημασία. Μόνο οι επεμβάσεις με φυτοπροσταστευτικά προϊόντα κατά την καλλιεργητική περίοδο μειώνουν τον αρχικό πληθυσμό ενός εχθρού, ασθένειας
Σωστό είναι το: Α

Θέμα δ.024. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Α. Οι επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί κάλυψης με γεωργικά φάρμακα.
Β. Η αραιή φύτευση της καλλιέργειας.
Γ. Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων.  
Δ. Η καταπολέμηση εντόμων με παγίδες.
Σωστό είναι το: Δ.

Θέμα δ.025. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τις μέλισσες;
Α. Αυξάνουν την παραγωγή οπωροφόρων μέσω της επικονίασης.
Β. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Γ. Μελισσοτοξικά σκευάσματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά την άνθηση των φυτών.  
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
Σωστό είναι το: Δ.

 

ε) Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση στο επίπεδο του χρήστη, ώστε να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες χρήστες στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγμένου γεωργικού φαρμάκου με τις μικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον μεταξύ όλων των εγκεκριμένων προϊόντων για την καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών.

 

Θέμα ε.01. Αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ ενός εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμήσει πολλά έντομα κι ενός ειδικού για το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου, επιλέγω:
Α. Το εντομοκτόνο που καταπολεμά πολλά έντομα. 
Β. Το εντομοκτόνο που καταπολεμά μόνο το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου.
Γ. Κανένα από τα δύο. 
Δ. Και τα δύο, εφαρμόζοντάς τα μία φορά το ένα και μία φορά το άλλο.
Σωστό είναι το: Β.

Θέμα ε.02. Με σκοπό να καταπολεμήσω δεδομένο επιβλαβές έντομο μπορώ να χρησιμοποιήσω 3 εντομοκτόνα: Ένα με σήμανση νεκροκεφαλή, ένα με σήμανση χιαστί σταυρό και ένα χωρίς σήμανση. Ποιο και γιατί επιλέγω να χρησιμοποιήσω;
Α. Το εντομοκτόνο με σήμανση νεκροκεφαλή γιατί είναι το πιο δυνατό από τα τρία. 
Β. Το εντομοκτόνο με σήμανση χιαστί σταυρό γιατί συνδυάζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Γ. Το εντομοκτόνο χωρίς σήμανση γιατί είναι το πιο ασφαλές από τα τρία. 
Δ. Χρησιμοποιώ και τα τρία εντομοκτόνα αρκεί να κάθε φορά να χρησιμοποιώ διαφορετικό.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα ε.03. Η καλλιέργεια γειτονεύει με σχολείο. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα
Α. Μόνο το καλοκαίρι που κλείνει το σχολείο. 
Β. Μόνο εφόσον τηρεί συγκεκριμένες αποστάσεις από το σχολείο αναλόγως της τοξικότητας του γεωργικού φαρμάκου.
Γ. Μόνο το Σαββατοκύριακο που κλείνει το σχολείο. 
Δ. Μόνο εφόσον είναι παρών ο Διευθυντής του σχολείου.
Σωστό είναι το: Β

 

κ) Ειδική μέριμνα σε περιοχές που προστατεύονται με βάση το ν. 3199/2003 (Α΄ 280) με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2000/60/ΕΚ («επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα»)

Θέμα κ.01. Τι είναι τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Β. Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε μεγάλες καλλιέργειες.
Γ. Μπεκ που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού. 
Δ. Μπεκ που διασπείρονται στο χωράφι σε μειωμένο αριθμό. 
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα κ.02. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Επειδή είναι οικονομικά, αφού απαιτούνται λιγότερα ανά στρέμμα. 
Β. Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα τη μείωση της επικινδυνότητας του φαρμάκου στο περιβάλλον.
Γ. Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται μέσα προσωπικής προστασίας. 
Δ. Επειδή είναι επιδοτούμενα. 
Σωστό είναι το: Β

Θέμα κ.03. Σε ποιες καλλιέργειες δίνεται προτεραιότητα στη χρήση μπεκ μειωμένης διασποράς;
Α. Στο βαμβάκι. 
Β. Σε χαμηλού ύψους λαχανικά, όπως μαρούλι και χόρτα.
Γ. Στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες. 
Δ. Σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας όπως στάρι και κριθάρι. 
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα κ.04. Για να προστατέψω τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου;
Α. Δεν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα με σήμανση τοξικό ή δηλητήριο. 
Β. Όταν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα, τα εφαρμόζω κρατώντας κατάλληλη απόσταση από τους υδάτινους πόρους.
Γ. Χρησιμοποιώ μόνον γεωργικά φάρμακα στερεάς μορφής (σκόνες, κοκκώδη κλπ).
Δ. Χρησιμοποιώ μόνον νεφελοψεκαστήρες
Σωστό είναι το: Β

Θέμα κ.05. Η απόρριψη των κενών συσκευασίας σε αρδευτικά κανάλια
Α. Δεν επηρεάζει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου. 
Β. Δεν τιμωρείται από την νομοθεσία.
Γ. Ρυπαίνει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) και εν γένει το περιβάλλον. 
Δ. Δεν επηρεάζει το περιβάλλον αν τα γεωργικά φάρμακα δεν είναι τοξικά
Σωστό είναι το: Γ