ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-
Print

certificate

Αγαπητέ/τη, Επισκέπτης! Η εξέταση ήταν Μη Επιτυχής στο '- Νέο Ερωτηματολόγιο χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων'.

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου
Αποτέλεσμα : 0.00 / 100.00
Ποσοστό : 0.00 %
Επιτυχής ή Μη Διαδικασία : Μη Επιτυχής
Ημ/νια έναρξης : 2017-09-19 09:50:16
Ημ/μια λήξης : 2017-09-19 10:50:16
Χρόνος που δαπανήθηκε : 1 hr
Ελάχιστο Ποσοστό Επιτυχίας : 50.00 %