ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-
Print

certificate

Αγαπητέ/τη, Επισκέπτης! Η εξέταση ήταν Μη Επιτυχής στο '- Νέο Ερωτηματολόγιο χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων'.

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου
Αποτέλεσμα : 2.50 / 100.00
Ποσοστό : 2.50 %
Επιτυχής ή Μη Διαδικασία : Μη Επιτυχής
Ημ/νια έναρξης : 2018-04-17 16:52:17
Ημ/μια λήξης : 2018-04-17 17:52:17
Χρόνος που δαπανήθηκε : 1 hr
Ελάχιστο Ποσοστό Επιτυχίας : 50.00 %