ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-

Υπο Κατασκευή

 

Το Σύστημα Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για εξεταστικά κέντρα είναι υπο κατασκευή.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο για να βρείτε σχετικές πληροφορίες ή να ακολουθήσετε το ακόλουθο link για την δοκιμαστική εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.